Międzynarodowe webinarium w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji

„Propaganda i dezinformacja Rosji w przestrzeni informacyjnej Polski i Ukrainy”

Zespół „Pracownia Badań Propagandy i Dezinformacji” Instytutu Nauk o Polityce i Administracji, Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS zorganizował międzynarodowe webinarium poświęcone propagandzie i dezinformacji Rosji w przestrzeni informacyjnej Polski i Ukrainy. Współorganizatorami przedsięwzięcia wystąpili Instytut Europy Środkowej w Lublinie, Instytut Stosunków Międzynarodowych Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. T. Szewczenki oraz Centrum Europy Wschodniej UMCS.

Współcześnie coraz istotniejsze znaczenie mają potencjały informacyjne państw oraz możliwości ich zastosowania. Propaganda i dezinformacja w dobie społeczeństwa informacyjnego stała się narzędziem walki informacyjnej w rywalizacji wewnętrznej i międzynarodowej. Działania w sferze informacyjnej stają się kluczowym elementem przewagi pozamaterialnej między rywalizującymi stronami, stwarzając szereg możliwości m.in. psychologicznego oddziaływania na przeciwnika. Badania propagandy i dezinformacji w kontekście walki informacyjnej państw ma nie tylko akademicki charakter, Mykola Doroshko, prof. dr hab. Victor Matviyenko, prof. dr hab. Hryhoriy Perepelytsya, ale także praktyczny wymiar m.in. w zakresie przeciwdziałania wrogiemu oddziaływaniu, co ma istotne znaczenie dla bezpieczeństwa informacyjnego państwa.

W odpowiedzi na wzrastające znaczenie powyższej problematyki Instytut Nauk o Polityce i Administracji powołał zespół badawczy, działający w ramach formuły „Pracownia Badań Propagandy i Dezinformacji”, którego pierwszą inicjatywą było zorganizowanie webinarium poświęconego rosyjskiej propagandzie i dezinformacji.

Do grona uczestników webinarium zaproszono ekspertów Dmytra Zołotuchina, wiceministra Ministerstwa Polityki Informacyjnej Ukrainy w latach 2017-2019 oraz dra Adama Lelonka, polskiego analityka propagandy i dezinformacji, prezesa Fundacji „Centrum Analiz Propagandy i Dezinformacji”. Przyczynkiem do dyskusji były wygłoszone przez ekspertów referaty poświęcone odpowiednio: 1) „Białej Księdze” specjalnych operacji informacyjnych wobec Ukrainy w latach 2014-2018 oraz 2) Propagandzie i dezinformacji Federacji Rosyjskiej w Polsce. Moderatorami spotkania byli prof. dr hab. Marek Pietraś, Dyrektor INoPiA oraz prof. dr hab. Serhij Danyłenko, Kierownik Katedry Międzynarodowego Komunikowania Medialnego i Technologii Komunikowania ISM KUN. Z ramienia Instytutu Nauk o Polityce i Administracji w webinarium uczestniczyli prof. dr hab. Walenty Baluk, dr Agnieszka Demczuk, dr Eleonora Kirwiel i dr Łukasz Jędrzejski. Instytut Europy Środkowej był reprezentowany przez dr hab. Beatę Surmacz, prof. UMCS, Dyrektor IEŚ oraz pracowników dra Jakuba Olchowskiego, dra Andrzeja Szabaciuka, dr Aleksandrę Kuczyńską-Zonik, dr Marte Drabczuk i dr Hannę Bazhenovą. Stronę ukraińską poza prelegentem i moderatorem reprezentowali także prof. dr hab.dr Olena Shevchenko oraz dr Olena Dobrzhanska, pracownicy Instytutu Stosunków Międzynarodowych Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki.

W ramach dyskusji poruszono szereg interesujących kwestii z zakresu teorii i metodologii badań propagandy i dezinformacji Federacji Rosyjskiej. Ponadto przeanalizowano szereg operacji informacyjnych przeprowadzonych przez Federację Rosyjską wobec Polski i Ukrainy. Uczestnicy spotkania zgodnie podkreślili znaczenie powyższej problematyki oraz potrzebę rozwijania tego kierunku badań i analiz propagandy i dezinformacji.

    Wydarzenia

    Data dodania
    24 czerwca 2020