Medal św. Cyryla i Metodego dla Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom "Niech się serce obudzi"

11 lutego 2023 r. Pani Justyna Wereszczyńska, Prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „Niech się serce obudzi” im. Jana Pawła II w Lubartowie otrzymała z rąk Dyrektora Centrum Europy Wschodniej UMCS, prof. Walentego Baluka Medal CEW św. Cyryla i Metodego.

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Niech się serce obudzi” im. Jana Pawła II w Lubartowie jest organizacją pożytku publicznego, która działa na terenie powiatu Lubartów.

Po 24 lutego 2022 roku, a więc po agresji Rosji na Ukrainę, Stowarzyszenie aktywnie włączyło się w działalność pomocową uchodźcom z Ukrainy, organizując pomoc psychologiczną i materialną dla 300 osób. Stowarzyszenie wsparło materialnie działalność Centrum Europy Wschodniej poprzez zakup ponad 100 książek i materiałów edukacyjnych w języku ukraińskim. Otrzymane książki i materiały edukacyjne zostały wykorzystane do wyposażenia świetlicy powstałej z inicjatywy Chatki Żaka we współpracy z Wydziałem Pedagogiki i Psychologii, Centrum Europy Wschodniej oraz Centrum Kultury Fizycznej „Przestrzeń Wspólna w Chatce Żaka #RazemDlaUkrainy”. Takie działanie pozwoliło na zaspokojenie potrzeb edukacyjnych i rozwojowych dzieci ukraińskich dotkniętych wymuszoną migracją.

    Wydarzenia

    Data dodania
    14 lutego 2023