Konkurs na najlepszą pracę dyplomową (licencjacką/inżynierską/magisterską) i doktorską w dziedzinie wysiedleń przymusowych oraz uchodźstwa

Centrum Europy Wschodniej zachęca do udziału w Konkursie na najlepszą pracę dyplomową (licencjacką/inżynierską/magisterską) i doktorską w dziedzinie wysiedleń przymusowych oraz uchodźstwa zorganizowanym przez Biuro Terenowe Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców w Lublinie, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II oraz Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Koordynatorką współpracy UMCS i Oddziału UNHCR w Lublinie jest dr Nadia Gergało-Dąbek z Centrum Europy Wschodniej UMCS.

Celem Konkursu jest zwiększenie zainteresowania studentów oraz doktorantów problematyką wysiedleń przymusowych i uchodźctwa; popularyzacja wiedzy o problemach przymusowych wysiedleń i uchodźctwa oraz podnoszenie świadomości społecznej w tym obszarze; promowanie badań naukowych związanych ze zjawiskiem przymusowych wysiedleń i problemami uchodźctwa; wspieranie społeczności badawczej skupionej wokół problematyki przymusowych wysiedleń i uchodźctwa.

Aplikować w konkursie można zdalnie za pomocą formularza zgłoszeniowego. Warunkiem zgłoszenia jest to, żeby praca na temat zjawiska przymusowych wysiedleń i uchodźctwa została napisana i pomyślnie obroniona na dowolnej uczelni województwa lubelskiego w przedziale czasowym od 1 stycznia 2021 do 30 września 2023 roku.

Prace konkursowe należy załączyć do formularza zgłoszeniowego w formacie pdf w takiej postaci, w jakiej zostały one zamieszczone w systemie APD na uczelni (w przypadku, gdy prace mają inną postać, np. obraz, rzeźba itp., autor lub autorka kontaktuje się z organizatorami w sprawie sposobu udostępnienia). Zgłoszenia przyjmowane będą do 19 listopada br. (godz. 23:59), natomiast rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 15 grudnia 2023 roku.

Harmonogram konkursu:

  • 6 listopada 2023 r. – ogłoszenie konkursu
  • 19 listopada 2023 r. godz. 23:59 – zakończenie terminu zgłaszania prac na konkurs
  • 15 grudnia 2023 r. – wręczenie nagród laureatom konkursu

Laureaci konkursu będą mieli szansę zdobyć atrakcyjne nagrody, w tym laptopy dla zwycięzców pierwszych miejsc, vouchery na pomoce dydaktyczne o wartości 2 000 PLN dla drugich miejsc oraz wyróżnienia dla miejsc trzecich. Ponadto zwycięzcy będą mieli okazję do promocji swoich prac w mediach akademickich i lokalnych oraz publikacji abstraktów w czasopismach naukowych UMCS i KUL.

Formularz zgłoszeniowy

 

 

    Wydarzenia

    Data dodania
    10 listopada 2023