Konferencja „Zagrożenia bezpieczeństwa w procesach globalizacji. Zagrożenia militarne”

W dniach 18-19 maja 2023 roku w Zamościu miała miejsce międzynarodowa konferencja naukowa „Zagrożenia bezpieczeństwa w procesach globalizacji. Zagrożenia militarne”.

fot. Akademia Zamojska

Organizatorami wydarzenia byli Instytut Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Instytut Stosunków Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Narodowego Uniwersytetu „Akademia Ostrogska” w Ostrogu (Ukraina) oraz Instytut Społeczno-Ekonomiczny Akademii Zamojskiej w Zamościu.

 Tematyka konferencji dotyczyła różnych rodzajów zagrożeń bezpieczeństwa w zglobalizowanym świecie. Poruszono wiele zagadnień – od kwestii prawnych dotyczących ochrony ludności cywilnej podczas konfliktów zbrojnych, po wielowymiarowe zagrożenia o charakterze militarnym oraz globalne konsekwencje płynące z agresywnej polityki Federacji Rosyjskiej.

Ze strony Centrum Europy Wschodniej UMCS udział w obradach wziął dyrektor, prof. dr hab. Walenty Baluk.

Więcej na temat wydarzenia.

 

 

    Wydarzenia

    Data dodania
    24 maja 2023