Konferencja „Wojna w Ukrainie i jej społeczne, psychologiczne oraz polityczne konsekwencje”

W dniach 8-10 maja 2023 r. w Krasiczynie odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Wojna w Ukrainie i jej społeczne, psychologiczne oraz polityczne konsekwencje”.

Udział w Konferencji, ze strony Centrum Europy Wschodniej UMCS wziął dyrektor, prof. dr hab. Walenty Baluk. Profesora zaproszono do Rady Naukowej Konferencji oraz do wygłoszenia w sesji plenarnej referatu „Militarne i pozamilitarne aspekty wojny Rosji przeciwko Ukrainie w latach 2014-2022”.

Organizatorami wydarzenia byli: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych oraz Interdyscyplinarne Laboratorium Badań Wojny w Ukrainie.

Więcej na temat wydarzenia.

 fot. Interdyscyplinarne Laboratorium Badań Wojny w Ukrainie

    Wydarzenia

    Data dodania
    23 maja 2023