Konferencja „Nauka wobec współczesności: wojny informacyjne”

"Szerokie upowszechnienie i dynamiczny rozwój cyfrowych technologii informacyjnych, mediów społecznościowych, dziennikarstwa obywatelskiego, a także technologii smart sterujących otaczającymi nas urządzeniami czy całymi gałęziami przemysłu niosą ze sobą nie tylko szanse szybszego przepływu i lepszego wykorzystania informacji, lecz także zagrożenia związane z cyberterroryzmem, dezinformacją i wszelkimi aspektami wojen prowadzonych w cyberprzestrzeni. Refleksja nad zjawiskami dezinformacyjnymi, a także teoretyczne podstawy przeciwdziałania im należą do pól badawczych różnych dyscyplin nauk humanistycznych i społecznych: nauk o komunikacji społecznej i mediach (informatologia, medioznawstwo), nauk o bezpieczeństwie, politologii, ale także filozofii czy socjologii."

W dniu 18 maja br. dr Nadia Gergało-Dąbek wzięła udział w VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Nauka wobec współczesności: wojny informacyjne” zorganizowanej przez Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Tematem wystąpienia Pani Doktor była „Walka z zawłaszczeniem językowym jako formą dezinformacji w kontekście rosyjsko-ukraińskiej wojny”.

Link do wydarzenia.

    Wydarzenia

    Data dodania
    19 maja 2023