III Międzynarodowe Forum Bezpieczeństwa

W dn. 20 kwietnia 2023 r. na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS odbyło się III Międzynarodowe Forum Bezpieczeństwa zorganizowane przez: Katedrę Bezpieczeństwa Międzynarodowego Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UMCS, Koło Bezpieczeństwa Narodowego UMCS, XVI Komisję Politologii i Stosunków Międzynarodowych Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Lublinie oraz Fundację Badań Międzynarodowych.

Tegoroczne forum poświęcone było agresji Rosji na Ukrainę i składało się z czterech paneli: dwóch eksperckich i dwóch studenckich. W pierwszym panelu pt. Zakres i dynamika zagrożeń militarnych i niemilitarnych po wybuchu wojny rosyjsko-ukraińskiej, moderatorami którego byli Dyrektor Centrum Europy Wschodniej UMCS prof. dr hab. Walenty Baluk oraz prof. dr hab. Anatolij Krugłaszow z Czerniowieckiego Uniwersytetu Narodowego im. J. Fed’kowycza, omówione zostały takie zagadnienia jak: Rodzaje zagrożeń militarnych po wybuchu konfliktu na Ukrainie (dr hab. Ireneusz Topolski, Instytut Nauk o Polityce i Administracji UMCS), Pozamilitarne skutki inwazji Rosji na Ukrainę (dr Hanna Bażenowa, Instytut Europy Środkowej w Lublinie, UMCS), Wpływ rosyjsko-ukraińskiej wojny na niemilitarne czynniki bezpieczeństwa: język, historia, religia (dr Nadia Gergało-Dąbek, Centrum Europy Wschodniej UMCS). Drugi panel ekspercki poświęcony był nowej architekturze bezpieczeństwa w Europie jako następstwu wojny rosyjsko-ukraińskiej, a moderował go dr Jakub Olchowski (Instytut Nauk o Polityce i Administracji UMCS, Instytut Europy Środkowej w Lublinie). W tym panelu poruszone zostały takie tematy: Russian-Ukrainian War as the vital challenge and key stimulus for European Unity and Solidarity (prof. dr hab. Anatolij Krugłaszow, Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. J. Fed’kowycza) oraz Partnerstwo strategiczne Polski i Ukrainy w kontekście bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej (prof. dr hab. Walenty Baluk, Instytut Nauk o Polityce i Administracji UMCS, Centrum Europy Wschodniej UMCS).

W kolejnych dwóch panelach pt. Wpływ konfliktu na Ukrainie na przeobrażenia sił zbrojnych w Europie wzięli udział studenci, którzy przeanalizowali m.in. takie zagadnienia: Zmiany podejścia w polityce zagranicznej państw neutralnych po rosyjskiej agresji na Ukrainę (Oskar Telech), Modernizacja techniczna wojsk pancernych sił zbrojnych RP po 24.02.2022 (Karol Werens), Spadek gotowości bojowej armii polskiej w związku ze sprzętem przekazanym armii Ukraińskiej (Miłosz Świąder), Wpływ konfliktu na Ukrainie na zmiany w Wojskach Obrony Terytorialnej (Jakub Pindral), Doposażenie Wojska Polskiego po 24 lutego. Zakupy jakościowe czy ilościowe? (Maksymilian Kawka), Hipotetyczny rozpad Rosji (Kiryl Bohdan), Przeobrażenia sposobu myślenia o działaniach taktycznych Wojsk Obrony Terytorialnej w Polsce jako następstwo konfliktu na Ukrainie (Aleksander Giza), Lobbing RP na inne państwa w kontekście przekazywanego sprzętu militarnego (Paulina Szaniawska), Postawa Sojuszu Północnoatlantyckiego wobec wojny w Ukrainie (Piotr Sebzda). Forum Bezpieczeństwa jako platforma wymiany informacji i doświadczeń związanych z wyzwaniami dla bezpieczeństwa Polski, Europy i świata jest ważnym przedsięwzięciem na rzecz integracji środowiska praktyków i specjalistów z zakresu bezpieczeństwa narodowego ze środowiskiem akademickim. Tegoroczną edycję Forum cechował wysoki poziom, owocne dyskusje i spore zainteresowanie wśród studentów.

Tekst: dr Nadia Gergało-Dąbek


 Fot. Ihor Kolisniczenko

    Wydarzenia

    Autor
    Piotr Toc
    Data dodania
    27 kwietnia 2023