I Międzynarodowa Szkoła Komunikowania

Serdecznie zapraszamy do udziału w I Międzynarodowej Szkole Komunikowania pt. „Jak dokumentować historie o wojnie”, która odbędzie się jednocześnie w dwóch jednostkach naukowych połączonych ze sobą przy pomocy telemostu: w Lublinie na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS oraz w Kijowskim Uniwersytecie Narodowym im. T. Szewczenki.

Wydarzenie rozpocznie się 12 września (wtorek) o godz. 10:00 w Auli A.1.08 Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS. W uroczystym otwarciu udział wezmą m.in.: Natalia Jemczenko, dyrektor ds. komunikacji System Capital Management, prof. Wołodymyr Buhrow, rektor Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki, prof. Radosław Dobrowolski, rektor UMCS oraz prof. Marek Pietraś, dyrektor Instytutu Stosunków Międzynarodowych UMCS.

Tematyka tegorocznej I Międzynarodowej Szkoły Komunikowania będzie skoncentrowana wokół problemów historii mówionej w Europie Środkowo-Wschodniej, dokumentowania świadectw historii podczas wojny rosyjsko-ukraińskiej, wpływu historii mówionej na kształtowanie pamięci historycznej, a także oddziaływania rosyjskiej propagandy i dezinformacji na przestrzeń informacyjną Polski i Ukrainy w zakresie historii i pamięci.

Podczas wydarzenia wykłady wygłoszą m.in.: prof. Serhii Plokhy z Uniwersytetu Harvarda, prof. Peter Pomerantsev, ekspert ds. mediów i propagandy współczesnej Rosji z Londyńskiej Szkoły Ekonomii i Nauk Politycznych, a także pracownicy naukowi z Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. T. Szewczenki, UMCS (Instytut Stosunków Międzynarodowych, Instytut Nauk o Polityce i Administracji oraz Centrum Europy Wschodniej) oraz Instytutu Europy Środkowej. Ponadto zostaną zaprezentowane projekty z zakresu historii mówionej realizowane w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN”, Polskim Radio oraz w Narodowej Agencji Informacyjnej Ukrainy „Ukrinform”.


Miejsce: Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS, ul. Głęboka 45, aula A.1.08

Termin: 12–14 września 2023 r.

Format: telemost Kijów–Lublin

Język: ukraiński i polski (organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne)

Wstęp wolny!


Organizatorami inicjatywy ze strony polskiej są: Instytut Stosunków Międzynarodowych UMCS, Instytut Nauk o Polityce i Administracji UMCS oraz Centrum Europy Wschodniej UMCS we współpracy z Instytutem Europy Środkowej w Lublinie oraz Ośrodkiem „Brama Grodzka- Teatr NN”. Z kolei stronę ukraińską reprezentują: Fundacja Rinata Achmetowa, KUN im. T. Szewczenki, pracownicy naukowi kijowskiej uczelni, a także dziennikarze z agencji informacyjnej „Ukrinform”, „Ukraińskiej Prawdy” oraz TV 1+1.


W 2022 roku z inicjatywy Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UMCS oraz Centrum Europy Wschodniej UMCS doszło po podpisania ramowej umowy o współpracy pomiędzy Fundacją Rinata Achmetowa a Uniwersytetem Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Od 2014 r. Fundacja dokumentuje świadectwa ludzi dotkniętych wojną rosyjsko-ukraińską w ramach projektu historii mówionej „Głosy Ludzi Pokoju”. Inwazja Rosji na Ukrainę w 2022 r. zwiększyła zapotrzebowanie na tego rodzaju inicjatywy, mające na celu dokumentowanie świadectw cywili dotkniętych cierpieniem wojny oraz rosyjskich zbrodni wojennych. Potrzeba usystematyzowania, opracowania metodologii i koncepcji działań w tym zakresie skłoniło Fundację do nawiązania współpracy z Kijowskim Uniwersytetem Narodowym im. T. Szewczenki oraz Uniwersytetem Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.

Podczas zorganizowanego wówczas międzynarodowego seminarium "Historia i pamięć w warunkach wojny informacyjnej Rosji przeciwko Ukrainie" zrodził się pomysł zorganizowania Międzynarodowej Szkoły Komunikowania, cyklicznego wydarzenia zajmującego się realizacją wspólnych projektów i pomysłów w zakresie komunikowania międzynarodowego i strategicznego.

 

    Wydarzenia

    Data dodania
    7 września 2023