Dzień Pamięci Ofiar Represji Politycznych w Rosji

Dnia 30 października w Rosji jest obchodzony Dzień Pamięci Ofiar Represji Politycznych. Obchody zostały zainicjowane przez stowarzyszenie „Memoriał” w 1989 roku, natomiast regularnie dzień jest obchodzony od października 1991 roku, kiedy Rada Najwyższa Rosyjskiej FSRR podjęła odpowiednią uchwałę o obchodach Dnia Pamięci. Uczczenie pamięci ofiar represji stalinowskich zainicjowała w 1974 roku grupa radzieckich dysydentów.

Według danych międzynarodowej organizacji „Memoriał” najwięcej mieszkańców ZSRR zostało represjonowanych w latach 1920-1950. Około 5,5 mln osób represjonowano ze względu na przynależność narodową, wyznaniową i klasową (kułacy) w oparciu o zasadę odpowiedzialności zbiorowej. Dodatkowo prześladowania dotknęły także około 5 mln osób oskarżonych indywidualnie, w tym według wstępnych danych organizacji około 1 mln osób rozstrzelano.

Obecne władze Rosji mają zróżnicowany stosunek do obchodów Dnia Pamięci. Z jednej strony prezydenci państwa uczestniczą w oficjalnych obchodach, natomiast z drugiej strony nie dążą do rozliczenia zbrodni reżimu komunistycznego. Postawienie pod pręgierzem i osądzenie zbrodniczego systemu nie wpisuje się w narrację polityki historycznej i patriotycznego wychowania reżimu Władimira Putina, opartej głównie o kult zwycięstwa. Natomiast martyrologia narodów b. ZSRR, w tym również narodu rosyjskiego, nie jest przez władze brana pod uwagę jako ważny element kształtowania pamięci historycznej Rosjan.

    Wydarzenia

    Autor
    Barbara Targońska
    Data dodania
    30 października 2017