Dr hab. Paweł Kowal nagrodzony Medalem św. Cyryla i Metodego

Kapituła Medalu św. Cyryla i Metodego Centrum Europy Wschodniej UMCS przyznała dr. hab. Pawłowi Kowalowi Medal św. Cyryla i Metodego w uznaniu Jego wkładu w  rozwój współpracy polsko-ukraińskiej oraz stosunków dobrosąsiedzkich pomiędzy Polską a Ukrainą. Medal został wręczony przez Dyrektora Centrum Europy Wschodniej UMCS, prof. dra hab. Walentego Baluka podczas podczas Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej w dniu 24 września 2019 r.

Dr hab. Paweł Kowal jest znanym w Polsce i na Ukrainie politologiem, historykiem i publicystą. Urodził się w Rzeszowie 22 lipca 1975 r. Ukończył studia na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 1996–1998 studiował w Collegium Invisibile w Warszawie. W 1999 został asystentem w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, gdzie obronił najpierw rozprawę doktorską (2011 r.), a następnie habilitację (2019 r.). Od 1 kwietnia br. obejmuje stanowisko profesora ISP PAN. W pracy naukowej zajmuje się m.in. kwestiami polityki wschodniej Polski i UE oraz historii współczesnej...>

 

    Wydarzenia

    Autor
    Barbara Targońska
    Data dodania
    24 września 2019