BIULETYN Monitoring Propagandy i Dezinformacji 2/2020

WYDAWCA: Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Wydział Politologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Z radością przekazujemy Państwu drugi numer Biuletynu „Monitoring Propagandy i Dezinformacji” Zespołu Badawczego ds. Propagandy i Dezinformacji powołanego w 2020 r. w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji UMCS w Lublinie.

Motywem przewodnim niniejszego numeru stał się tzw. temat koronawirusowy. Rok 2020 przyniósł bowiem światu nową pandemię covid-19 ogłoszoną w marcu przez Światową Organizację Zdrowia z powodu szybkiego rozprzestrzeniania nowego wirusa SARS-CoV-2. Rok ten przyniósł również nową pandemię strachu i niebezpieczne zjawisko paniki informacyjnej z powodu hipertrofii zaburzonych informacji rozpowszechnianych przede wszystkim w cyberprzestrzeni za pośrednictwem mediów interaktywnych, a określanej mianem infodemii.

[Ze wstępu]

Zapraszamy do lektury...>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Wydarzenia

    Autor
    Barbara Targońska
    Data dodania
    5 lutego 2021