Władze Instytutu

Sekretariat

inż. Magdalena Oraczewska-Martyna

Plac Marii Curie Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, pokój 313
tel. +48 81 537 51 75
mail: instytutyekonomia@umcs.pl 


 

 

Dyrektor Instytutu Ekonomii i Finansów
dr hab. Jolanta Szołno-Koguc, prof. UMCS   
tel. (81) 537 51 75
e-mail: jolanta.szolno-koguc@mail.umcs.pl 

 

   

Zastępca Dyrektora Instytutu Ekonomii i Finansów
dr hab. Paweł Pasierbiak
tel. (81) 537 51 68
e-mail: pawel.pasierbiak@mail.umcs.pl