Komisja ds. popularyzacji nauki w środowisku społecznym i gospodarczym

Skład Komisji:

1. dr hab. Tomasz Białowąs - przewodniczący
2. dr hab. Aleksandra Kowalska prof. UMCS
3. dr hab. Katarzyna Wójtowicz prof. UMCS
4. dr hab. Robert Zajkowski prof. UMCS
5. dr Łukasz Jasiński
 
 
Komisja jest ciałem opiniodawczo-doradczym i wspiera władze Instytutu Ekonomii Finansów w obszarze popularyzacji wyników badań naukowych podejmowanych i rozwijanych w Instytucie, w szczególności pod kątem kryterium III ewaluacji, tj. wpływu na gospodarkę i społeczeństwo.