Jednostki i pracownicy - książka adresowa

inż. Magdalena Oraczewska-Martyna

Stanowisko
samodzielny referent
Jednostki
DZIEKANAT WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO
Telefon
081/ 537 51 75
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

W sprawach związanych z Instytutem Ekonomii i Finansów WE obowiązuje kontakt mailowy: instytutyekonomia@umcs.pl