Jednostki i pracownicy - książka adresowa

inż. Magdalena Oraczewska-Martyna

Stanowisko
samodzielny referent
Jednostki
DZIEKANAT WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO
Telefon
081/ 537 51 73
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

We wszystkich sprawach związanych z Wydziałem Ekonomicznym kontakt mailowy:


instytutyekonomia@umcs.pl