Jednostki i pracownicy - książka adresowa

inż. Magdalena Oraczewska-Martyna

Stanowisko
specjalista
Jednostki
SEKRETARIAT INSTYTUTU EKONOMII I FINANSÓW
Telefon
081/ 537 51 75
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

W sprawach związanych z Instytutem Ekonomii i Finansów WE obowiązuje kontakt mailowy: instytutyekonomia@umcs.pl