Artykuły naukowe

Kowalska,A.,Budzyńska,A. & Białowąs,T.(2022).Food export restrictions during the COVID-19 pandemic: Real and potential effects on food security. International Journal of Management and Economics,58(4) 409-424. https://doi.org/10.2478/ijme-2022-0023 Artykuł jest dostępny na stronie czasopisma: LINK 

 

Kochaniak, K., Ulman, P. & Zajkowski, R. (2023). Effectiveness of COVID-19 state aid for microenterprises in Poland. International Review of Economics & Finance, 1 April, In Press, Journal Pre-proof. https://doi.org/10.1016/j.iref.2023.03.038 Artykuł jest dostępny na stronie czasopisma: LINK 

 

Kowalska A, Wojciechowska-Solis J, Bieniek M, Ratajczyk M, Manning L. (2023) Zadeklarowani niekupujący żywności ekologicznej: badania nad opracowaniem profilu młodych brytyjskich i polskich konsumentów. Ekonomista. 2023;(1):28-50. doi:10.52335/ekon/161833. Artykuł jest dostępny na stronie czasopisma: LINK