Komisja ds. Oceny Nauczycieli Akademickich

Skład Komisji:

1)      dr hab. Teresa Bednarczyk prof. UMCS
2)      dr hab. Mariusz Kicia
3)      dr hab. Tomasz Kijek prof. UMCS
4)      dr hab. Paweł Pasierbiak
5)      dr hab. Jolanta Szołno-Koguc prof. UMCS – przewodnicząca