Komisja ds. rozwoju działalności naukowej pracowników

Skład Komisji:

1. dr hab. Paweł Pasierbiak, prof. UMCS - przewodniczący
2. dr hab. Teresa Bednarczyk prof. UMCS
3. dr hab. Elżbieta Bukalska prof. UMCS
4. dr hab. Tomasz Kijek prof. UMCS
5. prof. dr hab. Andrzej Miszczuk
6. dr Ada Domańska
 
Komisja jest ciałem opiniodawczo-doradczym i wspiera władze Instytutu Ekonomii Finansów w zakresie intensyfikacji aktywności naukowej pracowników badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie ekonomia i finanse, służącej rozwojowi kadry naukowej oraz propagowaniu badań naukowych prowadzonych w Instytucie. 
 
W szczególności do zadań Komisji należy:
· monitorowanie działalności naukowo-badawczej pracowników w ramach poszczególnych grup stanowiskowych [pracownicy samodzielni/ adiunkci/ asystenci],
· analiza efektów publikacyjnych pracowników na podstawi danych w Bazie Wiedzy UMCS
· rekomendacje dotyczące aktywności naukowej pracowników Instytutu – w wymiarze indywidualnym, zespołowym, jak i instytutowym,
· wsparcie mentorskie dotyczące indywidulanej działalności naukowo-badawczej, w szczególności w zakresie możliwych form i miejsc publikowania opracowań naukowych.