Studia, analizy, raporty

Strategia Lublin 2030

dr Piotr Maleszyk (Katedra Polityki Gospodarczej i Regionalnej) był Kierownikiem zespołu przygotowującego badania i analizy, współarchitektem procesu powstawania strategii oraz współautorem finalnej wersji dokumentu. Dzięki opublikowanej strategii, Miasto Lublin otrzymało tytuł laureata w ogólnopolskim konkursie liderów zarządzania