Kontakt

Sekretariat

inż. Magdalena Oraczewska-Martyna

Plac Marii Curie Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, pokój 313
tel. +48 81 537 51 75
mail: instytutyekonomia@umcs.pl