Instytutowe Seminarium Naukowe

Seminarium Pograntowe (2.06.2023 r.)
 
W dniu 2.06.2023 r. odbyło się - ostatnie w tym roku - Seminarium Pograntowe. Tym razem wyniki swoich badań przedstawiły: 
  1. dr hab. Katarzyna Wójtowicz prof. UMCS - "Finansowe strategie adaptacyjne (dostosowawcze) jednostek samorządu terytorialnego (JST) w Polsce w reakcji na pandemię COVID-19"
  2. dr Joanna Śmiechowicz – „Medyczne instytuty badawcze – perspektywy funkcjonowania i znaczenie dla osiągnięcia zrównoważonego rozwoju.
Biorąc pod uwagę zarówno aktualność przeprowadzanych badań, jak i niezwykle interesujący sposób ich przeprowadzania, wystąpieniom towarzyszyły dyskusje z udziałem Pracowników Instytutu. 
Na koniec seminarium, Zastępca Dyrektora IEiF - dr hab. Paweł Pasierbiak podziękował wszystkim za obecność na tegorocznych seminariach pograntowych, zachęcając jednocześnie do składania wniosków o przyznanie dofinansowania w ramach wewnątrzinstytutowych grantów badawczych w kolejnych edycjach.
 
Seminarium Pograntowe (26.05.2023 r.)
 
Dnia 26.05.2023 roku odbyło się kolejne Seminarium Pograntowe, podczas którego prezentacje wyników badań finansowanych w ramach grantów wewnętrznych przedstawili:
  1. mgr Jan Braun - Analiza bezpieczeństwa energetycznego Polski na tle krajów Unii Europejskiej z wykorzystaniem wybranych ekonomicznych wskaźników bezpieczeństwa energetycznego
  2. dr Roman Asyngier – Analiza rynku energii na świecie
Po poszczególnych prezentacjach nastąpiły inspirujące, interesujące dyskusje, podczas których identyfikowane były możliwe kierunki dalszych badań w omawianym obszarze. 
 
Seminarium Pograntowe (19.05.2023 r.)

Dnia 19.05.2023 roku odbyło się kolejne Seminarium Pograntowe. Prezentacje wyników badań finansowanych w ramach ubiegłorocznych grantów wewnętrznych przedstawili:

  1. dr Anna Budzyńska - Wpływ restrykcji eksportowych na światowy eksport żywności w okresie pandemii COVID-19.
  2. dr Marek Angowski - Zmiany w procesie wyboru miejsca zakupu produktów żywnościowych w wyniku uwarunkowań COVID-19 (analiza porównawcza).
Prezentacjom towarzyszyły interesujące, inspirujące dyskusje, dotyczące szeroko rozumianego problemu bezpieczeństwa żywnościowego. Podczas wymiany poglądów i doświadczeń obecnych Pracowników Instytutu, wskazywane były także możliwe kierunki dalszych badań w omawianym obszarze.
 
Seminarium Pograntowe (28.04.2023 r.)
 
Dnia 28.04.2023 r. odbyło się kolejne Seminarium Pograntowe, przeznaczone na prezentacje wyników badań finansowanych w ramach ubiegłorocznych grantów wewnętrznych. Tym razem w roli prelegentów wystąpili:
  1. dr Ada Domańska, mgr Agnieszka Gryglicka – tytuł projektu: Determinanty zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych. Analiza bibliometryczna.
  2. dr Krzysztof Gawron – tytuł projektu: Analiza wykonalności planu restrukturyzacyjnego. 
 
Po wystąpieniach była możliwość dyskusji, podczas której pracownicy Instytutu mieli okazję podzielenia się własnymi spostrzeżeniami oraz wymianą doświadczeń w odniesieniu do zrealizowanych projektów badawczych.

Seminarium Pograntowe (14.04.2023 r.)

Dnia 14.04.2023 r. odbyło się Seminarium Pograntowe, przeznaczone na prezentacje wyników badań finansowanych w ramach ubiegłorocznych grantów wewnętrznych. Wyniki realizacji projektów przedstawiły:

  1. Dr Ilona Skibińska-Fabrowska – tytuł projektu: Psychospołeczne determinanty doboru źródeł finansowania mikroprzedsiębiorstw
  2. Dr hab. Aleksandra Kowalska, prof. UMCS - tytuł projektu: Rola konsumentów z generacji Z w transformacji w kierunku zrównoważonej konsumpcji

Seminaria Pograntowe stanowią doskonałą okazję do przeprowadzenia inspirujących dyskusji i wymiany doświadczeń między pracownikami Instytutu, przyczyniając się tym samym do ciągłego rozwoju naukowego.