Monografie

Ł. Jasiński
The Economics of ObamaCare, Routledge, New York 2023

K. Czernichowski, J. Różański OMI
Afryka – bogactwo możliwości i współpracy, t. 2, Wydawnictwo Bernardinum, Pelpin 2022

A. Sekuła, A. Miszczuk, J. Wojciechowska-Solis, J. Nucińska
Zrównoważony rozwój lokalny. Podstawy teoretyczne i działania praktyczne, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2022

Ł. Jasiński
Markets vs Public Health Systems. Perspectives from the Austrian School of Economics, Routlege, New York 2022

M. Twarowska-Ratajczak
Dodatkowe opodatkowanie sektora bankowego w krajach Unii Europejskiej - przerzucalność na klientów banków, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej, Lublin 2022

 

 

I. Skibińska-Fabrowska
Banki centralne wobec kryzysu. Niestandardowe narzędzia polityki pieniężnej, wyd. II, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2022

 

M. Bałtowski, G. Kwiatkowski
State-Owned Enterprises in the Global Economy, Routlege, New York 2021

 

M. Mazurek-Chwiejczak
Fiskalne i pozafiskalne funkcje podatków dochodowych w państwach UE, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej, Lublin 2021


M. Miszczuk, A. Miszczuk
Lokalna polityka gospodarcza w Polsce – uwarunkowania, instytucje, instrumenty, Norbertinum, Lublin 2021

 

K. Czernichowski, J. Różański OMI
Afryka – bogactwo możliwości i współpracy, t. 1, Wydawnictwo Bernardinum, Pelpin 2021

J. Szołno-Koguc, M. Twarowska-Ratajczak
Podatki bankowe i instrumenty regulacyjne – przegląd rozwiązań w krajach Unii Europejskiej, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2021

P. Kozarzewski
State Corporate Control in Transition. Poland in a Comparative Perspective, Palgrave Macmillan, Londyn 2021

 

J. Szafran 
Polityka spójności Unii Europejskiej w Polsce, Republice Czeskiej, Republice Słowackiej i na Węgrzech. Cele, instrumenty, instytucje, Norbertinum, Lublin 2021

 

 

K. Królik-Kołtunik
Strategie arbitrażowe na rynku opcji indeksowych w Polsce, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2021

 

 

K. Twarowska-Mól
Międzynarodowy system walutowy. Od złota do waluty cyfrowej, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2021

 

 

T. H. Bednarczyk, I. Skibińska-Fabrowska
Finansowe przygotowanie samozatrudnionych do okresu emerytalnego, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2021

 

 

A. Jańska
Wycena przedsiębiorstw ubezpieczeniowych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2021

 

E. Bukalska, I. Skibińska-Fabrowska
Polityka pieniężna a finansowanie przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2021

 

K. Królik-Kołtunik, I. Skibińska-Fabrowska
Inwestycje alternatywne. Nowe spojrzenie, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2021

P. Bolibok, A. Kasprzak-Czelej, B. Zinczuk,
Społeczna odpowiedzialność biznesu w perspektywie zmian i wyzwań współczesnej gospodarki, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2020

 

 

E. Bukalska, I. Skibińska-Fabrowska
Bonds as the source of housing developers financing, Maria Curie-Skłodowska University Press, Lublin 2020

 

 

E. Cieślik, K. Czernichowski, B. Ndiaye
Afryka Subsaharyjska. Potencjał, problemy i możliwości dla Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2020

 

 

T. H. Bednarczyk, K. Bielawska, B. Jackowska, E. Wycinka
Ekonomiczne i demograficzne uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju ubezpieczeń, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019

 

 

 

T. H. Bednarczyk
Finanse z perspektywy młodego badacza. Współczesne problemy ubezpieczeń i bankowości, Wydawnictwo Naukowe UMCS, Lublin 2016

 

 

T.H. Bednarczyk
Ubezpieczenia i bankowość z perspektywy młodego ekonomisty. Wybrane problemy, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2015

 

T. H. Bednarczyk
Wpływ działalności sektora ubezpieczeniowego na wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2012