Zespół ds. promocji Instytutu oraz dyscypliny ekonomia i finanse

Skład Zespołu:

1. dr hab. Anna Korzeniowska - przewodnicząca
2. dr Monika Wojtas
3. dr Marek Angowski
4. mgr Jan Braun