Komisja konkursowa ds. projektów badawczych realizowanych w Instytucie

Skład Komisji:

dr hab. Jolanta Szołno-Koguc prof. UMCS - przewodnicząca
dr hab. Teresa Bednarczyk prof. UMCS
dr hab. Tomasz Kijek prof. UMCS
dr hab. Katarzyna Wójtowicz prof. UMCS
dr hab. Robert Zajkowski prof. UMCS