Terminy posiedzeń

Planowane terminy posiedzeń Rady Naukowej Instytutu Ekonomii i Finansów:

  • 2022 r. : 22 IX, 20 X, 17 XI, 15 XII,
  • 2023 r. : 19 I, 16 II, 16 III, 20 IV, 18 V, 22 VI, 13 VII, 21 IX