Terminy egzaminów w 2022

Harmonogram sesji egzaminacyjnej z języka polskiego jako obcego

w CJKP UMCS w 2022 roku

Państwowa Komisja ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego ogłosiła harmonogram sesji egzaminacyjnych w 2022 roku.

Egzaminy z języka polskiego jako obcego planowane są w Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS – zgodnie z harmonogramem ww. Komisji – w podanych poniżej terminach i poziomach zaawansowania językowego:

  • 6-7 lutego 2022 r. (niedziela-poniedziałek): poziom B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych; Sesja ta wychodzi naprzeciw potrzebom kandydatów, którzy ze względów religijnych nie mogą uczestniczyć w egzaminie w soboty.
  • 26-27 marca 2022 r. (sobota-niedziela): poziomy B1 i C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz B1 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży;
  • 25-26 czerwca 2022 r(sobota-niedziela): poziomy B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz B2 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży;
  • 5-6 listopada 2022 r(sobota-niedziela): poziomy B1, C1 i C2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych.

Informacje szczegółowe na temat poszczególnych sesji egzaminacyjnych znajdą się na stronie CJKP w następujących terminach:

- dla sesji w lutym – na początku grudnia 2021 roku,

- dla sesji w marcu – w  połowie stycznia 2022 roku,

- dla sesji w czerwcu – w połowie kwietnia 2022 roku,

- dla sesji w listopadzie – na początku września 2022 roku.

Rejestracja na egzamin i wypełnienie formularza on-line będzie możliwe dopiero po umieszczeniu informacji szczegółowych na temat danej sesji egzaminacyjnej.