Stypendium im. Leopolda Ungera szansą na rozwój!

Założeniem Stypendium im. Leopolda Ungera jest umożliwianie początkującym dziennikarzom rozwijania pasji i kompetencji w dużych redakcjach pod okiem doświadczonych dziennikarzy. Barbara Gregorczyk jest laureatką X edycji Stypendium, studiuje Dziennikarstwo i nowe media w Collegium Civitas w Warszawie. W 2022 roku odbyła dwutygodniowy staż w belgijskim dzienniku „Le Soir”. Efektem pobytu w redakcji jednego z ważniejszych europejskich tytułów są trzy opublikowane artykuły oraz udział w podcaście (linki poniżej):


Uzyskane Stypendium było także bodźcem i motywacją do napisania pracy dyplomowej pt. Obraz Polski w prasie belgijskiej od 1968 do 1989 roku na przykładzie dziennika „Le Soir”, w której Barbara Gregorczyk analizuje m.in. teksty Leopolda Ungera dotyczące przełomowych wydarzeń mających miejsce w Polsce w nakreślonych w tytule pracy latach.

Stypendium im. Leopolda Ungera to cykliczny program stypendialny, zainicjowany przez Rodzinę Patrona, który został uruchomiony w 2013 roku przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Do tej pory wyłoniono 54 Laureatów, którzy mieli możliwość realizacji projektów reportażowych, szlifowania warsztatu pod okiem doświadczonych praktyków i rozwoju pasji dziennikarskiej.

Nabór wniosków w XI edycji Stypendium trwa do 31 maja, więcej informacji pod LINKIEM.

Laureatce Stypendium gratulujemy znakomitych efektów stażu, życzymy udanej obrony oraz kolejnych inspirujących zawodowo wyborów!

    Aktualności

    Data dodania
    29 maja 2023