Kursy przygotowawcze do egzaminów certyfikatowych

Informacja o kursach certyfikatowych w CJKP UMCS

Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS organizuje weekendowe kursy certyfikatowe w formie stacjonarnej lub ONLINE (w zależności od zapotrzebowania) przygotowujące do zdawania państwowego egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego na poszczególnych poziomach.

Kurs obejmuje 20 h dydaktycznych zajęć z zakresu umiejętności sprawdzanych we wszystkich częściach egzaminu certyfikatowego.

Cena kursu to 400 zł/osobę. Cena obejmuje tylko koszty zajęć dydaktycznych.

Kursy są organizowane pod warunkiem zgłoszenia się i wniesienia opłat przez min. 8 osób na dany poziom kursu. Zgłoszenia przyjmujemy mailowo pod adresem: 

certyfikatpolski@mail.umcs.pl

Wszystkie pozostałe informacje o kursie przesyłamy bezpośrednio osobom zainteresowanym udziałem.

W przypadku organizacji kursu – grafik i inne informacje szczegółowe są publikowane w tej zakładce ”Egzaminy certyfikatowe z języka polskiego - Kursy przygotowawcze do egzaminów certyfikatowych”.

Zapraszamy!