Rozstrzygnięcie konkursu na najciekawszą prezentację multimedialną nt. Portugalii i innych krajów portugalskojęzycznych

17 listopada 2010 r. w Centrum Języka Portugalskiego Instytutu Camõesa zebrało się Jury w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na najciekawszą prezentację multimedialną na temat Portugalii i innych krajów portugalskojęzycznych.

Do konkursu zgłoszono 43 prezentacje.

Jury w składzie:
przewodnicząca: prof. dr hab. Barbara Hlibowicka-Węglarz
– kierownik Zakładu Języka i Kultury Portugalskiej,
(Wydział Humanistyczny UMCS) Dyrektor Centrum Języka Portugalskiego IC
mgr Lino Matos – wykładowca w Zakładzie Języka i Kultury Portugalskiej UMCS
dr Edyta Jabłonka – adiunkt w Zakładzie Języka i Kultury Portugalskiej UMCS
mgr Justyna Wiśniewska – asystent w Zakładzie Języka i Kultury Portugalskiej UMCS
mgr Mirosław Jawor – wykładowca w Zakładzie Języka i Kultury Portugalskiej UMCS

postanowiło nagrodzić następujące prezentacje:

3 równorzędne pierwsze miejsca:
Aleksandra Dec – II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja w Lubartowie
Izabela Wójtowicz
– Gimnazjum nr 8 im. Grażyny Chrostowskiej w Lublinie
Judyta Piwowarska
- Gimnazjum nr 24 w Lublinie

(Nagroda: aparat cyfrowy Benq DC C1255)

3 równorzędne drugie miejsca:
Łukasz Watrak – Gimnazjum Specjalne nr 5 w Chełmie
Karol Furtak – Gimnazjum nr 24 w Lublinie
Adam Wiejak
– Szkoła Podstawowa nr 46 im. Króla Jana III Sobieskiego w Lublinie

(Nagroda: ramka cyfrowa na zdjęcia + pamięć SD Kingston SD/2GB)

3 równorzędne trzecie miejsca:
Patryk Ignaciuk – Gimnazjum Specjalne nr 5 w Chełmie
Bartosz Libicki – Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie
Grzegorz Wasilak
– Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jan Pawła II w Lublinie

(Nagroda: film DVD Wojciecha Cejrowskiego Boso przez świat. Hiszpania i Portugalia)

Wszyscy laureaci konkursu otrzymali możliwość odbycia bezpłatnego kursu języka portugalskiego.

 Centrum Języka Portugalskiego Instytutu Camõesa serdecznie gratuluje zwycięzcom
i dziękuje wszystkim za uczestnictwo w konkursie.

 

    2010

    Data dodania
    18 listopada 2010