Centrum Języka Portugalskiego/Camões
ul. Sowińskiego 12
20-040 Lublin

Tel./fax 81 537 27 20
clp.camoes@mail.umcs.pl
www.umcs.lublin.pl/camoes

Dyrektor Centrum
prof. dr hab. Barbara Hlibowicka-Węglarz

Sekretariat/Biblioteka
czynne od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00
mgr Anna Klepadło 


Zasady korzystania z zasobów Centrum:

  • Korzystać z zasobów Centrum (sala multimedialna, czytelnia, księgozbiór) może każda osoba  w godzinach otwarcia Centrum. Każdy, kto odwiedza Centrum, powinien wpisać się do specjalnej księgi odwiedzin, która służy rejestracji osób korzystających z Centrum.
  • Używanie komputerów Centrum, a także Internetu jest dozwolone wyłącznie w celu podnoszenia swojej wiedzy z zakresu języka i kultury portugalskiej oraz przygotowania do zajęć z języka i kultury portugalskiej. W razie wątpliwości co do właściwego użytkowania sprzętu informatycznego, decyzję podejmuje opiekun sali komputerowej Centrum.
  • Centrum oferuje możliwość zorganizowania pokazu, konferencji, koncertu lub innej imprezy o charakterze edukacyjnym bądź kulturalnym, związanej z językiem i kulturą Portugalii na terenie i przy użyciu sprzętu multimedialnego należącego do Centrum, po uzgodnieniu z kierownictwem Centrum treści, terminu i zasad proponowanej imprezy.
  • Nie jest możliwe korzystanie z zasobów bibliotecznych i multimedialnych Centrum w godzinach trwania zajęć w ramach kursu językowego, a także w czasie imprez organizowanych przez Centrum.