Centrum Języka Portugalskiego/Camões
ul. Sowińskiego 12
20-040 Lublin

Tel./fax 81 537 27 20
clp.lublin.polonia@gmail.com / clp.camoes@umsc.pl
www.umcs.lublin.pl/camoes

Dyrektor Centrum
prof. dr hab. Barbara Hlibowicka-Węglarz

Sekretariat/Biblioteka
czynne od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00
mgr Anna Klepadło 

Komunikat

W związku z trwającym stanem epidemii w Polsce oraz aktualnie obowiązującymi komunikatami UMCS, informujemy o zmianie funkcjonowania administracji CJP/C.

Od 21 października br. pracownik administracyjny centrum będzie wykonywał zarówno pracę zdalną (poza siedzibą jednostki) jak i pełnił dyżury stacjonarne w sekretariacie i bibliotece.

Praca zdalna, z możliwością kontaktowania się drogą mailową (clp.camoes@umcs.pl) w godz. od 9.00 do 17.00 odbywać się będzie w dniach: 21, 23, 26, 28, 30 października br. oraz 2, 4, 6, 12, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27 i 30 listopada br.

Dyżury stacjonarne w sekretariacie i bibliotece odbywać się będą wg następującego grafiku:

20 października - od 9.45 do 16.00
22 października - od 10.00 do 14.00
27 października - od 10.00 do 14.00
29 października - od 10.00 do 14.00
3 listopada – od 10.00 do 14.00
5 listopada – od 10.00 do 14.00
9 listopada - od 10.00 do 14.00
10 listopada – od 10.00 do 14.00
17 listopada – od 10.00 do 14.00
19 listopada – od 10.00 do 14.00
24 listopada – od 10.00 do 14.00
26 listopada - od 10.00 do 14.00

Informujemy również, iż od 5 października można korzystać z czytelni Centrum Języka Portugalskiego.

Ilość udostępnionych miejsc: 5.

Na terenie biblioteki i czytelni użytkownicy zobowiązani są do:

  • używania maseczek ochronnych
  • dezynfekcji rąk
  • zachowania 1,5 metra odległości od innych
  • zajęcia wskazanego miejsca
  • samodzielnego odbierania zamówionego księgozbioru w wyznaczonym do tego miejscu na terenie czytelni
  • odkładania wykorzystanych materiałów na specjalnie oznaczone miejsce

W czytelniach NIEDOZWOLONE jest samodzielne wyszukiwanie oraz wyjmowanie książek i czasopism z półek.

Książki i czasopisma po udostępnieniu w czytelniach podlegają 3-dniowej kwarantannie, z tego względu mogą wystąpić problemy z bieżącym korzystaniem z księgozbioru.

Przepraszamy za zaistniałe utrudnienia.

 


Zasady korzystania z zasobów Centrum:

  • Korzystać z zasobów Centrum (sala multimedialna, czytelnia, księgozbiór) może każda osoba  w godzinach otwarcia Centrum. Każdy, kto odwiedza Centrum, powinien wpisać się do specjalnej księgi odwiedzin, która służy rejestracji osób korzystających z Centrum.
  • Używanie komputerów Centrum, a także Internetu jest dozwolone wyłącznie w celu podnoszenia swojej wiedzy z zakresu języka i kultury portugalskiej oraz przygotowania do zajęć z języka i kultury portugalskiej. W razie wątpliwości co do właściwego użytkowania sprzętu informatycznego, decyzję podejmuje opiekun sali komputerowej Centrum.
  • Centrum oferuje możliwość zorganizowania pokazu, konferencji, koncertu lub innej imprezy o charakterze edukacyjnym bądź kulturalnym, związanej z językiem i kulturą Portugalii na terenie i przy użyciu sprzętu multimedialnego należącego do Centrum, po uzgodnieniu z kierownictwem Centrum treści, terminu i zasad proponowanej imprezy.
  • Nie jest możliwe korzystanie z zasobów bibliotecznych i multimedialnych Centrum w godzinach trwania zajęć w ramach kursu językowego, a także w czasie imprez organizowanych przez Centrum.