Centrum Języka Portugalskiego/Camões podlega Instytutowi Camõesa w Lizbonie oraz rektorowi UMCS, ściśle współpracując z Ambasadą Portugalii w Warszawie oraz innymi Ambasadami krajów luzofońskich.

Centrum Języka Portugalskiego/Camões jest jednostką powstałą w listopadzie 2005 roku w ramach Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej na mocy podpisanej Umowy Współpracy pomiędzy UMCS oraz Instytutem Camõesa w Lizbonie. Jest to pierwsze i jak dotąd jedyne centrum tego typu w Polsce. Celem powołanej jednostki jest szeroko rozumiane rozpowszechnianie języka portugalskiego oraz przekazywanie wiedzy o Portugalii i kulturach krajów luzofońskich (Brazylia, afrykańskie kraje portugalskojęzyczne, wspólnoty w Azji, Timor). 

Centrum prowadzi ożywioną działalność kulturalną, naukową oraz dydaktyczną.
W ramach działalności kulturalno-naukowej organizuje:

  • wykłady i odczyty naukowe w języku portugalskim (prowadzone przez naukowców z Portugalii i Brazylii) oraz polskim (prowadzone przez specjalistów z Polski) dla studentów oraz innych zainteresowanych językiem i kulturą krajów luzofońskich,
  • projekcje filmów fabularnych oraz dokumentalnych,
  • koncerty muzyki oraz wieczory słuchania muzyki,
  • promocje książek,
  • wieczory poezji,
  • wystawy,
  • pokazy tańca, itp. 

W ramach działalności dydaktycznej centrum prowadzi kursy języka portugalskiego na różnych stopniach zaawansowania dla wszystkich zainteresowanych. Zajęcia prowadzą wykładowcy Katedry Portugalistyki im. Luisa Lindleya Cintry UMCS.

Centrum oferuje i udostępnia zbiory biblioteczne i multimedialne wszystkim zainteresowanym. Sala multimedialna CJP/C zapewnia nie tylko dostęp do biblioteki zbiorów portugalskich, ale oferuje również możliwość skorzystania z Internetu, pracy z komputerem z programami portugalskimi.

Centrum przeprowadza międzynarodowe egzaminy z języka portugalskiego w wersji europejskiej (CAPLE).

Centrum Języka Portugalskiego/Camões otwarte jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00. 

ZDJĘCIA CJP/C