Nauka j. portugalskiego w Polsce

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa
Katedra Portugalistyki im. Luisa Lindleya Cintry

Uniwersytet Warszawski
Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich 

Zakład Interdyscyplinarnych Badań nad Krajami Języka Portugalskiego

   Zakład Brazylianistyki

Uniwersytet Jagielloński
Instytut Filologii Romańskiej
Zakład Filologii Portugalskiej i Katedra im. Vergílio Ferreiry

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Instytut Języków i Literatur Romańskich

Zakład Portugalistyki

Uniwersytet Wrocławski
Instytut Filologii Romańskiej

(nauka portugalskiego w ramach lektoratu)

 Uniwersytet Gdański
Instytut Filologii Romańskiej

 

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
(nauka portugalskiego w ramach lektoratu)

 

I Liceum Ogólnokształcące im. Ruy Barbosy
z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie