Portugalsko-polski słownik terminów prawniczych i ekonomicznych

Autor: mgr Mirosław Jawor
(Katedra Portugalistyki im. Luisa Lindleya Cintry UMCS)

 Słownik - PDF

 Publikacja wspierana przez Camões Instituto da Cooperação e da Língua