Portugalsko-polski słownik terminów prawniczych i ekonomicznych

Autor: Mirosław Jawor
(Zakład Studiów Portugalistycznych UMCS)

Plik PDF

 Publikacja wspierana przez Camões Instituto da Cooperação e da Língua