Opłaty

Opłaty za kurs języka portugalskiego dokonuje się na niżej podane konto:

Nazwa odbiorcy: UMCS - Centrum Języka Portugalskiego/Camões
Nazwa Banku: mBank S.A. oddział Lublin
Nr konta: 21 1140 1094 0000 2905 1600 1103
Tytułem: kurs języka portugalskiego
Imię i nazwisko...................................................     nr raty ...................

Cena kursu za jednostkę lekcyjną 45 min: 12 zł (min. 5 osób w grupie oraz w przypadku kontynuacji kursu) lub 15 zł w przypadku mniejszej ilości słuchaczy w grupie.

Liczba godzin w semestrze: 60

Dni tygodnia i godziny zajęć:

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku. Konkretne dni i godziny ustalane są wspólnie z lektorem i całą grupą na pierwszym spotkaniu organizacyjnym.