Opłaty

W roku akademickim 2023/2024, w semestrze letnim, cena 1 jedn. lekcyjnej/45 min. kursu dla słuchaczy zaczynających lub wznawiających naukę wynosi:

  • 20 zł (dla nowych słuchaczy tworzących grupę od 5 osób)
  • 17 zł (dla słuchaczy wznawiających naukę)
  • 60 zł (dla słuchaczy indywidualnych)