8 listopada 2005 - Uroczysta inauguracja Centrum - ceremonia z udziałem wielu zaproszonych gości z kraju i zagranicy, krótki recital piosenki portugalskiej w wykonaniu studentki V roku sekcji portugalskiej iberystyki Alicji Bator.

Galeria


8 listopada - 9 grudnia 2005 - Wystawa obrazów pt. Lisboa polskiej malarki współczesnej Agnieszki Kicińskiej.


8-11 listopada 2005 - Wykłady pana dr. Jorge Adolfo z Centro Regional das Beiras z Portugalskigo Uniwersytetu Katolickiego w Viseu, na temat historii i kultury Portugalii: Diocese de Viseu ao longo da história ("Diocezja Viseu na przestrzeni dziejów"), Os Lusitanos e Viriato ("Luzytanie i Viriato").


18 listopada 2005 - Wykłady pani profesor Inocência Mata z Uniwersytetu w Lizbonie na temat: Literaturas Africanas em Português ("Literatury afrykańskie po portugalsku").

Galeria


8 grudnia 2005 - Wykłady pana Carlosa Romualdo z Uniwersytetu w Algarve w Portugalii na temat: A influência de globalização nas línguas - a perspectiva de um terminólogo ("Wpływ globalizacji na języki - perspektywa terminologiczna").


14 grudnia 2005 - Wizyta grupy teatralnej Turma de Dionísio z Brazylii:

  • 10.00-11.30 - wykład na temat historii Brazylii i historii literatury brazylijskiej,
  • 12.00-14.00 - warsztaty teatralne prowadzone przez Jersona Fontane,
  • 15.30-16.20 - przedstawienie Quem faz gemer a terra - adaptacja powieści brazylijskiego pisarza Charlesa Kiefera.