Roczne kursy przygotowawcze i kursy języka polskiego 2024

KURSY JĘZYKA POLSKIEGO W CJKP UMCS - ROK 2024

Roczny kurs przygotowawczy do podjęcia studiów w języku polskim 

Termin:
1. X. 2024 r. - 30. VI. 2025 r.

Roczny kurs obejmuje dwa semestry, oddzielone od siebie tygodniową przerwą.

Liczba godzin:
Zajęcia (w wymiarze 5 - 6 godzin dziennie) odbywają się od poniedziałku do piątku. Liczba godzin ogółem: 750.
Kurs ten przeznaczony jest dla obcokrajowców oraz osób polskiego pochodzenia mieszkających za granicą.

Kurs stwarza możliwość intensywnego uczenia się języka polskiego dla osób początkujących oraz osób znających już w mniej lub bardziej zaawansowanym stopniu język polski. Zajęcia odbywają się w grupach o zróżnicowanych poziomach, stosownie do stopnia znajomości języka polskiego – poziom A1-A2, B1, B2, C1.

W ramach przygotowania do studiów w Polsce proponujemy również dodatkowe zajęcia specjalistyczne z takich przedmiotów jak matematyka, historia, geografia, język angielski (do wyboru, w zależności od potrzeb). Zajęcia specjalistyczne nauczane są od II semestru.

Po zakończeniu rocznego kursu przygotowawczego uczestnicy zdają egzaminy końcowe, otrzymują zaświadczenia i samodzielnie ubiegają się o przyjęcie na studia na wybranej uczelni.

Opłata za kurs wynosi 2 400 euro. Jest to opłata tylko za naukę. Koszty wyżywienia, zakwaterowania, ubezpieczenia itp. uczestnicy kursu pokrywają we własnym zakresie. Opłata za cały kurs lub I semestr musi zostać przekazana na konto Centrum przed rozpoczęciem kursu. Przed jej przekazaniem należy zasięgnąć szczegółowych informacji na temat formalności wizowych w Konsulacie RP w miejscu zamieszkania. Opłata za kurs może zostać podzielona na 2 raty. Osoby posiadające Kartę Polaka lub inny dokument, wydany przez konsulat, potwierdzający polskie pochodzenie mogą ubiegać się o 30% zniżki.

Zgłoszenia (formularz do pobrania poniżej) należy przysyłać na nasz adres mailowy, na kurs nie jest prowadzona rejestracja elektroniczna. Po otrzymaniu formularza prześlemy kandydatowi dalsze informacje.

Wymagane dokumenty (dokumenty przyjmujemy drogą mailową w formie skanów):

  • podanie o przyjęcie na kurs (wzór wysyłamy mailem)
  • polisa ubezpieczenia medycznego na cały okres pobytu w Polsce
  • potwierdzenie dokonania opłaty za cały kurs lub pierwszy semestr 
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej z tłumaczeniem przysięgłym na język polski (można dosłać przed rozpoczęciem kursu, dokument nie jest obowiązkowy) 

Zaświadczenie potwierdzające przyjęcie na kurs, na podstawie którego można ubiegać się o wizę, wystawiamy po otrzymaniu wymaganych dokumentów i opłaty. 

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 31 sierpnia 2024 r. lub do wyczerpania limitu miejsc. Liczba miejsc ograniczona!

Istnieje możliwość zakwaterowania w domu studenckim, opłata za miesiąc od osoby to 555 - 690 zł za miejsce w pokoju dwuosobowym (zależy od standardu).

Liczba miejsc w akademiku jest ograniczona, są gwarantowane wyłącznie dla osób, które opłaciły udział w kursie i przyznawane według kolejności wpłat, do wyczerpania limitu miejsc.

Wystawiamy zaświadczenia potwierdzające rezerwację miejsca w akademiku.

Uczestnicy kursu nie są studentami i nie mają legitymacji studenckich.

Osoba do kontaktu: Ewelina Mitkowska-Musiatewicz, telefon: (+48) 81 537 28 76, e-mail: polonia@umcs.pl

Intensywny roczny kurs języka polskiego - poziom wstępny

Termin:
1. X. 2024 r. - 30. VI. 2025 r.

Roczny kurs obejmuje 2 semestry, oddzielone od siebie tygodniową przerwą.

Liczba godzin:
Zajęcia (w wymiarze 4 - 6 godzin języka polskiego dziennie, łącznie 750 godzin akademickich), odbywają się od poniedziałku do piątku. Kurs kończy się egzaminem. Uczestnicy otrzymują zaświadczenia o udziale w kursie i wynikach egzaminu.

Koszt nauki: 2 400 euro (opłata nie obejmuje kosztów zakwaterowania, wyżywienia, ubezpieczenia, imprez kulturalnych, itp.).  Opłata może zostać rozłożona na raty. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji uzyskać można pod adresem: polonia@umcs.pl Osoby posiadające Kartę Polaka mogą ubiegać się o zniżkę w wysokości 30 %, obniżona opłata za kurs wynosi 1540 euro.

Kurs semestralny (60 godzin) - poziom elementarny A1

Terminy: w każdym kolejnym semestrze.
Liczba godzin: 60
Zajęcia (w wymiarze 3 godziny akademickie dziennie), odbywają się dwa razy w tygodniu, w dni powszednie w godzinach popołudniowych.

Koszt kursu: 1200 zł.

Intensywny kurs 4-tygodniowy języka polskiego (100 godzin)

Termin: 1 października - 31 października 
Liczba godzin:
25 godz. x 4 tygodnie = 100 godzin akademickich 
Zajęcia (w wymiarze 4 - 6 godzin dziennie), odbywają się od poniedziałku do piątku.

Koszt nauki: 1350 zł (opłata nie obejmuje kosztów zakwaterowania, wyżywienia, imprez kulturalnych, itp.).

Istnieje możliwość organizacji kursów języka polskiego na życzenie, pod warunkiem zgłoszenia odpowiedniej liczby kandydatów. Program, poziom i długość trwania kursu mogą zostać dostosowane do potrzeb zainteresowanych osób lub instytucji zamawiających kurs.

Szczegówe informacje na temat zasad udziału w wyżej wymienionych kursach uzyskać można pod numerem telefonu (+48) 81 537 28 76, adresem mailowym polonia@umcs.pl lub w pokoju nr 8 w budynku Centrum.