Prof. Katarzyna Kopecka-Piech laureatem konkursu MINIATURA 6

Jest nam bardzo miło poinformować, że dr hab. Katarzyna Kopecka-Piech z Katedry Dziennikarstwa (Instytut Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach UMCS) otrzymała grant w tegorocznej edycji konkursu MINIATURA 6 organizowanej przez Narodowe Centrum Nauki!

Tytuł projektu: „Disconnect to reconnect. Rola aktywności fizycznej w rodzinnym detoksie cyfrowym – badania wstępne” (wartość uzyskanego finansowania: 41 800 zł). Przedmiotem badań będzie aktywność fizyczna oraz cyfrowa członków polskich rodzin, które spełniają dwa warunki: prowadzą regularną i trwałą aktywność fizyczną oraz wdrażają praktyki samoregulacji cyfrowej (np. pomiar i ograniczanie tzw. czasu ekranowego, cyfrowy detoks czasowy i/lub przestrzenny, regularna turystyka „bez urządzeń” itp.). Analizie poddane zostaną związki między regularnym wysiłkiem fizycznym i praktykami określanymi jako cyfrowe rozłączenie (ang. digital disconnection).

Serdecznie gratulujemy!


Ideą konkursu MINIATURA jest wspieranie działań naukowych prowadzących do przygotowania założeń projektu badawczego, który zostanie złożony w konkursach NCN lub innych konkursach ogólnokrajowych i międzynarodowych. W jego szóstej edycji można uzyskać finansowanie w wysokości od 5 000 do 50 000 zł.

O środki na trwające do 12 miesięcy badania wstępne bądź pilotażowe, kwerendę, staż naukowy, wyjazd badawczy albo wyjazd konsultacyjny mogą starać się naukowcy, którzy uzyskali stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2010 r., nie kierowali i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków NCN i mają w swoim dorobku przynajmniej jedną opublikowaną pracę lub minimum jedno dokonanie artystyczne bądź artystyczno-naukowe.

Źródło: Centrum Badań Naukowych UMCS

    Aktualności

    Data dodania
    27 czerwca 2022