Pracownicy Instytutu uczestnikami konferencji „Społeczna i kulturotwórcza rola bibliotek w czasie pandemii COVID-19”

23 maja br. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa „Społeczna i kulturotwórcza rola bibliotek w czasie pandemii COVID-19”, która była częścią obchodów jubileuszu 115-lecia powstania Biblioteki.

W wydarzeniu czynnie uczestniczyły przedstawiciele naszego Instytutu:

  • prof. dr hab. Iwona Hofman, Dyrektor Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach UMCS, wygłosiła referat pt. „Digitalizacja zbiorów Instytutu Literackiego w Paryżu”;
  • dr hab. Anita Has-Tokarz, prof. UMCS przedstawiła wystąpienie nt. „Pokolenie „usieciowionych” w bibliotece – rola biblioteki publicznej w rozwijaniu kapitału kulturowego i kompetencji przyszłości u dzieci i młodzieży”.

Konferencja zgromadziła wielu znakomitych gości: przedstawicieli władz samorządowych, świata nauki i kultury, Dyrektora Biblioteki Narodowej, dyrektorów bibliotek wojewódzkich z całej Polski, dyrektorów i bibliotekarzy z wielu bibliotek Lublina i regionu.

Serdecznie gratulujemy organizatorom udanego przedsiewzięcia oraz cieszymy się, że nasz Instytut mógł uczestniczyć w tym ważnym wydarzeniu.

Transmisję z konferencji można obejrzeć na FB Biblioteki.


    Aktualności

    Data dodania
    24 maja 2022