Odszedł śp. Profesor Waldemar Paruch

Dnia 8 maja, wieczorem, po długiej chorobie odszedł Prof. dr hab. Waldemar Paruch, kierownik Katedry Teorii i Metodologii Nauk o Polityce i Administracji.

fot. Przemysław Czarnek / Twitter

   

Pan Profesor od początku kariery naukowej związany był z naszym Wydziałem. Wyróżniał się osiągnięciami naukowymi i talentem dydaktycznym. Był autorem 240 prac naukowych z zakresu metodologii nauk o polityce i administracji, teorii polityki, myśli politycznej, systemów politycznych, partii politycznych, stosunków międzynarodowych. Wielokrotnie nagradzany za pracę badawczą m.in. za monografie autorskie: Od konsolidacji państwowej do konsolidacji narodowej: Mniejszości narodowe w myśli politycznej obozu piłsudczykowskiego (1926–1939) (Lublin 1997, Wydawnictwo UMCS, ss. 424), Myśl polityczna obozu piłsudczykowskiego (1926–1939) (Lublin 2005, Wydawnictwo UMCS, ss. 880). W kwietniu 2022 r. Senat UMCS rekomendował monografię Prof. Waldemara Parucha, pt. Realizm i wartości. Prawo i Sprawiedliwość o polityce zagranicznej (Instytut Europy Środkowej, Lublin 2021, s. 473) do nagrody Prezesa Rady Ministrów.

Śp. Profesor Waldemar Paruch był też twórcą Centrum Analiz Strategicznych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Pełnił m.in. funkcję doradcy: Ministra Edukacji i Nauki do spraw szkolnictwa wyższego oraz Marszałka Sejmu w zakresie polityki zagranicznej Polski. Był inicjatorem utworzenia w Lublinie Instytutu Europy Środkowej i Muzeum Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej. Kierował czasopismem naukowym "Przegląd Sejmowy". W kwietniu 2022 r. został odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

Odejście Pana Profesora to niepowetowana strata dla nas wszystkich.

Cześć Jego Pamięci!

 


Msza święta zostanie odprawiona 16 maja 2022 r. (poniedziałek) o godz. 13:00
w kościele pw. św. Piotra i Pawła w Tomaszowicach.


   

    Aktualności

    Data dodania
    15 maja 2022