Mgr Maciej Wodziński - Diamentowy Grant

Mgr Maciej Wodziński - filozof i doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych UMCS w ramach Diamentowego Grantu realizuje projekt "Stereotypy społeczne i ograniczenia wiedzy eksperckiej nt. spektrum autyzmu" (2019-2023).

Zainteresowania badawcze Macieja Wodzińskiego ogniskują się na styku filozofii, psychologii i psychiatrii, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii etycznych, epistemologii społecznej i niesprawiedliwości poznawczej. Doktorant uważa, że uprawianie humanistyki ma sens przede wszystkim, gdy jest zaangażowane, dlatego stara się łączyć pracę naukową z działalnością na rzecz środowiska osób w spektrum autyzmu i szerzej pojętego dobrostanu psychicznego poprzez organizację dyskusji, warsztatów czy publikacje popularnonaukowe.

W ramach projektu badawczego „Stereotypy społeczne i ograniczenia wiedzy eksperckiej nt. spektrum autyzmu” (kwota dofinansowania: 179 tys. zł, opiekun: prof. dr hab. Marek Hetmański) stara się pokazać, w jaki sposób różnego rodzaju pozaracjonalne przekonania na temat autyzmu (takie, jak stereotypy czy uprzedzenia) obecne w szeroko pojętym dyskursie publicznym (prasie, serialach, filmach czy memach) wpływają na to, jak my wszyscy – jako społeczeństwo – odbieramy osoby w spektrum autyzmu. Jego zdaniem przekonania te wpływają nie tylko na „laików”, ale także w znacznej mierze na osoby zawodowo związane z zagadnieniem autyzmu, wprowadzając w ich procesy myślowe i decyzyjne liczne – nierzadko krzywdzące dla osób w spektrum – uproszczenia, poznawcze skrzywienia czy generalizacje. Ze względu na panujące między tego typu ekspertami a osobami z autyzmem relacje władzy, w których stroną słabszą są osoby w spektrum, identyfikacja uproszczonych schematów myślenia w eksperckich procesach decyzyjnych ma ogromne znaczenie w życiu osób z autyzmem i ich rodzin.

Mgr Maciej Wodziński wraz z dr Justyną Rynkiewicz oraz dr. Andrzejem Kapustą realizuje również w UMCS coroczny projekt „Przyjazny Uniwersytet”, którego celem jest aktywizacja społeczności naszego Uniwersytetu wokół problematyki zdrowia psychicznego, poprzez organizację warsztatów, wykładów, paneli eksperckich czy spotkań filmowo-dyskusyjnych.

 

Dossier naukowe Mgr. Macieja Wodzińskiego

Udział w zespołach badawczych:

Prowadzenie i koordynacja działań interdyscyplinarnej grupy badawczej pn. „Wiedza ekspercka i eksperci przez doświadczenie” w ramach Zespołu Badawczego „Wiedza Ekspercka i Procesy Decyzyjne. Wyzwania i Kontrowersje”, od 2021 r., IF UMCS (nr zespołu: ZB1/2021).

Ważniejsze publikacje:

  • Wodziński M., Gołaska-Ciesielska P., The Construction of Autism: Between Reflective and Background Knowledge, "Constructivist Foundations" 2021,(1)17, s. 33-47.
  • Wodziński M., Gołaska-Ciesielska P., Social image of autism and the need for educational research, "Przegląd Badań Edukacyjnych" 2021, 35, s. 175-183.
  • Wodziński M., Case study: cognitive errors in court experts’ assessments in autism spectrum cases, "Postępy Psychiatrii i Neurologii" 2020, 29 (4), s. 259-264.

Ważniejsze wystąpienia konferencyjne:

  • SIG: Philosophy, Royal College of Psychiatrists “Implicit bias in Psychiatric Practice: What lessons can Philosophy offer to practitioners, learners and educators?” 2021.
  • International Network for Philosophy and Psychiatry Annual Conference: „Experts in Mental Health”, 2019.

Stypendia:

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentów za wybitne osiągnięcia naukowe za rok akademicki 2018/2019.

Staże:

Staż naukowy w Pracowni Filozofii Zdrowia Psychicznego (Katedra Nauk Społecznych) pod kierunkiem dra hab. Marcina Moskalewicza. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 2020.

Fot. Jolanta Gertruda.

    Młodzi naukowcy UMCS