Kontakt

Kierownik Podyplomowego Studium Prawa Podatkowego: prof. dr hab. Antoni Hanusz, e-mail: antoni.hanusz@mail.umcs.pl

Sekretarz Podyplomowego Studium Prawa Podatkowego: dr Paweł Szczęśniak, e-mail: pawel.szczesniak@mail.umcs.pl, tel. 721-661-974

Obsługa sekretaryjna: Anna Opałczyńska, Sekretariat Instytutu Nauk Prawnych: kontakt

Adres do korespondencji: 
Katedra Prawa Finansowego
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5 
20-031 Lublin
z dopiskiem: Podyplomowe Studium Prawa Podatkowego