Kontakt

Kierownik Podyplomowego Studium Prawa Podatkowego: prof. dr hab. Antoni Hanusz, e-mail: antoni.hanusz@mail.umcs.pl

Sekretarz Podyplomowego Studium Prawa Podatkowego: dr Paweł Szczęśniak, e-mail: pawel.szczesniak@mail.umcs.pl

Sekretariat Podypolomowego Studium Prawa Podatkowego: mgr Edyta Kędzierska, tel. 81-537-55-97, e-mail: edyta.kedzierska@mail.umcs.pl

 

Adres do korespondencji: 
Katedra Prawa Finansowego
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5 
20-031 Lublin

z dopiskiem: Podyplomowe Studium Prawa Podatkowego