Opłaty

Opłata za studia:
I semestr: 2250 zł
II semestr: 2250 zł
Całkowity koszt studiów: 4500 zł


Opłata za studia z uwzględnieniem Karty Absolwenta UMCS -10 %:
I semestr: 2025 zł
II semestr: 2025 zł
Całkowity koszt studiów: 4050 zł

Nie pobieramy opłaty wpisowej.

Nr konta:
46 1030 1999 2404 6270 0015 3201