Cele i korzyści

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Podyplomowego Studium Prawa Podatkowego prowadzonego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Celem studiów podyplomowych jest podniesienie umiejętności uczestników w zakresie prawa i postępowania podatkowego. Program Podyplomowego Studium Prawa Podatkowego został ułożony w sposób oryginalny i nowatorski, uwzględniając rzeczywiste potrzeby osób zajmujących się na co dzień prawem podatkowym. Program studiów obejmuje aż 190 godzin zajęć dydaktycznych, gdzie skoncentorowano się na praktycznym aspekcie stanowienia i stosowania prawa podatkowego. Program Studium jest dopasowany pod względem merytorycznym z zagadnieniami wymaganymi na egzaminie dla doradców podatkowych. Szczegłówy program studiów jest dostępny: tutaj.

Kierownikiem Podyplomowego Studium Prawa Podatkowego UMCS jest prof. dr hab. Antoni Hanusz, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Kadrę Podyplomowego Studium Prawa Podatkowego stanowią pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, a także sędziowie sądów administracyjnych, pracownicy Ministerstwa Finansów oraz doradcy podatkowi.

Grono wykładowców tworzą:

  • sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego: prof. dr hab. Antoni Hanusz, Maciej Jaśniewicz oraz dr Roman Wiatrowski);
  • przedstawiciele nauki i praktyki prawa podatkowego i rachunkowości: dr hab. Józef Pfaff, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katedra Rachunkowości; dr hab. Marcin Jamroży – profesor Szkoły Głównej Handlowej, kierownik Zakładu Podatków w Instytucie Finansów SGH;
  • pracownicy Ministerstwa Finansów (dr Tomasz Tratkiewicz – Dyrektor Departamentu Podatku od Towarów i Usług, doradca podatkowy, starszy ekonomista Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych; Renata Łućko - Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego oraz Grzegorz Taborski - główny specjalista ds. legislacji w Departamencie Prawnym; Maria Rutka - Dyrektor Departamentu Podatku Akcyzowego i Podatku od Gier, Joanna Rodziewicz - Naczelnik Wydziału w Departamencie Systemu Podatkowego;
  • pracownicy naukowi Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z Katedry Prawa Finansowego (dr hab. Andrzej Niezgoda - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, dr hab. Paweł Szczęśniak, dr Krzysztof Cień, oraz dr Tomasz Woźniak), Katedry Prawa Karnego i Kryminologii (prof. dr hab. Marek Kulik), Katedry Prawa Gospodarczego i Handlowego UMCS (prof. dr hab. Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak) oraz Katedry Postępowania Cywilnego i Międzynarodowego Prawa Handlowego (prof. dr hab. Andrzej Jakubecki).

Podyplomowe Studium Prawa Podatkowego jest skierowane do absolwentów studiów wyższych posiadających tytuł zawodowy magistra. 

Studia podyplomowe trwają dwa semestry obejmując około 14 zjazdów, które będą odbywały się w soboty i niedziele w trybie hybrydowym.