Cele i korzyści

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Podyplomowego Studium Prawa Podatkowego prowadzonego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Celem studiów podyplomowych jest podniesienie umiejętności uczestników w zakresie prawa i postępowania podatkowego. Program Podyplomowego Studium Prawa Podatkowego został ułożony w sposób oryginalny i nowatorski, uwzględniając rzeczywiste potrzeby osób zajmujących się na co dzień prawem podatkowym. Program studiów obejmuje aż 185 godzin zajęć dydaktycznych, gdzie skoncentorowano się na praktycznym aspekcie stanowienia i stosowania prawa podatkowego. Program Studium jest dopasowany pod względem merytorycznym z zagadnieniami wymaganymi na egzaminie dla doradców podatkowych. Szczegłówy program studiów jest dostępny: tutaj

Kadrę Podyplomowego Studium Prawa Podatkowego stanowią pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, a także sędziowie sądów administracyjnych, pracownicy Ministerstwa Finansów oraz doradcy podatkowi. Grono wykładowców tworzą sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego (Maciej Jaśniewicz, Antoni Hanusz oraz Roman Wiatrowski); dr hab. Józef Pfaff, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach – kierownik Katedry Rachunkowości, dr Beata Rogowska-Rajda – specjalista w zakresie podatków pośrednich, Zastępca Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej ds. Wiążących Informacji; dr Tomasz Tratkiewicz – doradca podatkowy, starszy ekonomista Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, specjalista w zakresie podatku od towarów i usług; a także pracownicy Ministerstwa Finansów (dr hab. Marcin Jamroży – dyrektor Departamentu Cen Transferowych i Wycen; Małgorzata Faryna – Naczelnik Wydziału Systemu Poboru i Egzekucji oraz Renata Łućko – Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego).

Podyplomowe Studium Prawa Podatkowego jest skierowane do absolwentów studiów wyższych posiadających tytuł zawodowy magistra. Rejestracji na studia można dokonać do dnia 31 stycznia 2023 roku: rejestracja (link)

Studia podyplomowe trwają dwa semestry obejmując około 14 zjazdów, które będą odbywały się w soboty i niedziele w trybie hybrydowym (harmonogram).