Dla uczestników

ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA STUDIÓW
Po ukończeniu Podyplomowego Studium Prawa Podatkowego UMCS zostanie wydany każdemu uczestnikowi świadectwo ukończenia studiów zgodnie zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 


ZJAZDY STACJONARNE
Zajęcia w czasie zjazdów stacjonarnych będą odbywały się w budynku Wydziału Prawa i Administracji UMCS, pl. M. Curie-Skłodowskiej 5 - w sali nr 202 im. prof. A. Woltera (2 piętro).


ZJAZDY ZDALNE - AKTYWACJA KONTA W MS TEAMS (do wykonania po 12.3.2023)
Zjazdy zdalnie będą realizowane za pośrednictwem platformy MS Teams. Instrukcja aktywacji konta w MS Teams dostępna jest na stronie: https://www.umcs.pl/pl/logowanie-aktywacja,20299.htm


ZESPÓŁ MS TEAMS (MATERIAŁY)
Materiały z zajęć będą publikowane na platformie MS Teams w zespole Podyplomowego Studium Prawa Podatkowego.


FAKTURY ZA OPŁATY
Informacje szczegółowe na stronie: https://www.umcs.pl/pl/faktury-za-oplaty,12201.htm


WYMOGI PRZYGOTOWANIA PRACY DYPLOMOWEJ
Wymogi ogólne oraz wymogi edytorskie i techniczne przygotowania pracy dyplomowej: PDF. (plik do pobrania)