Dla uczestników

WYMOGI PRZYGOTOWANIA PRACY DYPLOMOWEJ
Wymogi ogólne oraz wymogi edytorskie i techniczne przygotowania pracy dyplomowej: PDF. (plik do pobrania)


AKTYWACJA KONTA W MS TEAMS

Instrukcja aktywacji konta w MS Teams dostępna jest na stronie: https://www.umcs.pl/pl/logowanie-aktywacja,20299.htm


ZESPÓŁ MS TEAMS (MATERIAŁY)
Materiały z zajęć są publikowane na platformie MS Teams w zespole Podyplomowego Studium Prawa Podatkowego: https://bit.ly/3nVDc5F


FAKTURY ZA OPŁATY
Na stronie https://www.umcs.pl/pl/faktury-za-oplaty,12201.htm znajduje się wniosek o wystawienie faktury. Aby otrzymać fakturę, należy: 1) wypełnić wniosek o wystawienie faktury dostępny na ww. stronie oraz 2) do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano opłaty za studia (nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym wykonano usługę bądź dokonano zapłaty), przesłać wniosek na adres e-mail: kwestura.sekretariat@poczta.umcs.lublin.plDodatkowe informacje mogą Państwo uzyskać w Kwesturze UMCS pod numerem telefonu: +48 (81) 537 53 20.


OPŁATA / KARTA ABSOLWENTA UMCS
Opłata za studia z uwzględnieniem Karty Absolwenta UMCS -10 % wynosi 3.600 zł. Osoby, które w czasie rejestracji (lub później) zgłosiły posiadanie Karty Absolwenta UMCS dokonują opłaty w obniżonej wysokości.