Dla uczestników

ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA STUDIÓW
Po ukończeniu Podyplomowego Studium Prawa Podatkowego UMCS zostanie wydany każdemu uczestnikowi świadectwo ukończenia studiów zgodnie zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 


ZJAZDY STACJONARNE
Zajęcia w czasie zjazdów stacjonarnych będą odbywały się w budynku Wydziału Prawa i Administracji UMCS, pl. M. Curie-Skłodowskiej 5: https://www.umcs.pl/pl/kontakt,6736.htm


ZJAZDY ZDALNE - AKTYWACJA KONTA W MS TEAMS
Zjazdy zdalnie będą realizowane za pośrednictwem platformy MS Teams. Instrukcja aktywacji konta w MS Teams dostępna jest na stronie: https://www.umcs.pl/pl/logowanie-aktywacja,20299.htm


ZESPÓŁ MS TEAMS (MATERIAŁY)
Materiały z zajęć będą publikowane na platformie MS Teams w zespole Podyplomowego Studium Prawa Podatkowego.


FAKTURY ZA OPŁATY
Informacje szczegółowe na stronie: https://www.umcs.pl/pl/faktury-za-oplaty,12201.htm


KARTA ABSOLWNETA ORAZ ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA STUDIÓW MGR
Do dokumentów rekrutacyjnych należy dołączyć dokument potwierdzający otrzymanie Karty Absolwenta (np. kserokopia Karty) oraz oryginał świadectwa ukończenia studiów magisterskich.


WYMOGI PRZYGOTOWANIA PRACY DYPLOMOWEJ
Wymogi ogólne oraz wymogi edytorskie i techniczne przygotowania pracy dyplomowej: PDF. (plik do pobrania)