Dofinansowanie studiów

Dofinansowanie z Funduszu Pracy i Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Słuchacze mogą skorzystać z dofinansowania z Funduszu Pracy lub Krajowego Funduszu Szkoleniowego, dzięki któremu studia mogą być całkowicie darmowe.
Z pełnego dofinansowania mogą skorzystać:
- osoby pracujące lub prowadzące własną działalność gospodarczą w wieku 45 lat i powyżej;
- osoby pracujące u pracodawców zatrudniających mniej niż 10 pracowników;
- osoby bezrobotne;
- osoby poszukujące pracy.

Osoby pracujące u pracodawcy zatrudniającego 10 lub więcej pracowników, mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości 80% pełnej opłaty za cykl kształcenia.

Osoby bezrobotne mogą dodatkowo uzyskać stypendium na cały okres studiów.

Aby uzyskać dofinansowanie lub stypendium, należy zgłosić się do powiatowego lub miejskiego urzędu pracy właściwego z uwagi na miejsce zamieszkania.

Strona Krajowego Funduszu Szkoleniowego: 
https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/krajowy-fundusz-szkoleniowy

 

POŻYCZKA RZĄDOWA OPEN

 

To nieoprocentowane pożyczki na kształcenie ustawiczne osób dorosłych finansowane ze środków Unii Europejskiej. Pokrywa nawet 100% kosztów kursu, bez dodatkowych kosztów (prowizji, oprocentowania i opłat wstępnych). Możliwość umorzenia 25% całkowitej kwoty kredytu po ukończeniu kursu. Decyduje kolejność zgłoszeń.