I zjazd

I ZJAZD
2-3 grudnia 2023 (stacjonarny)

› sobota, 2 grudnia 2023, sala 110 WPiA UMCS

9:00-11:30 (3 godziny)
Zasady odpowiedzialności podatkowej
dr Paweł Szczęśniak (Katedra Prawa Finansowego UMCS)
9:00-10:30
10:30-10:45 przerwa
10:45-11:30

11:30-12:15 przerwa obiadowa 

12:15-14:45 (3 godziny)
Ochrona interesu publicznego w stanowieniu i stosowaniu prawa podatkowego
prof. dr hab. Antoni Hanusz (Katedra Prawa Finansowego UMCS, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego)
12:15-13:45
13:45-14:00 przerwa
14:00-14:45

14:45-15:00 przerwa

15:00-16:30 (2 godziny)
Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych
dr Krzysztof Cień (Katedra Prawa Finansowego UMCS)
14:00-15:30
15:30-15:45 przerwa
15:45-16:30

› niedziela, 3 grudnia 2023, sala 110 WPiA UMCS

9:00-14:30 (6 godzin)
Selektywne opodatkowanie obrotu towarami i usługami           
Maria Rutka (Dyrektor Departamentu Podatku Akcyzowego i Podatku od Gier w Ministerstwie Finansów)
9:00-10:30
10:30-10:45 przerwa
10:45-12:15
12:15-13:00 przerwa obiadowa
13:00-14:30