Wykładowcy

Kadrę Podyplomowego Studium Prawa Podatkowego stanowią pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, a także sędziowie sądów administracyjnych, pracownicy Ministerstwa Finansów oraz doradcy podatkowi.

Grono wykładowców tworzą sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego (Maciej Jaśniewicz, Antoni Hanusz oraz Roman Wiatrowski); dr hab. Józef Pfaff, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach – kierownik Katedry Rachunkowości; dr hab. Marcin Jamroży – profesor Szkoły Głównej Handlowej, kierownik Zakładu Podatków w Instytucie Finansów SGH; dr Beata Rogowska-Rajda – specjalista w zakresie podatków pośrednich, Zastępca Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej ds. Wiążących Informacji; dr Tomasz Tratkiewicz – doradca podatkowy, starszy ekonomista Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, specjalista w zakresie podatku od towarów i usług; a także pracownicy Ministerstwa Finansów (Małgorzata Faryna – Naczelnik Wydziału Systemu Poboru i Egzekucji, Renata Łućko – Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego oraz Maria Rutka - Dyrektor Departamentu Podatku Akcyzowego i Podatku od Gier).

Lista wykładowców

prof. dr hab. Antoni Hanusz kierownik Katedry Prawa Finansowego UMCS, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, specjalista w zakresie ogólnego prawa podatkowego oraz postępowania podatkowego, a także postępowania przed sądami administracyjnymi
dr Roman Wiatrowski sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, Zastępca Przewodniczącego Wydziału I Izby Finansowej NSA, specjalista w zakresie podatku od towarów i usług
 Maciej Jaśniewicz sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, specjalista w zakresie podatków bezpośrednich i opodatkowania spółek prawa handlowego
dr hab. Andrzej Niezgoda  adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego UMCS, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, specjalista w zakresie prawa i postępowania podatkowego, a także postępowania przed sądami administracyjnymi
dr hab. Marcin Jamroży, prof. uczelni 

kierownik Zakładu Podatków w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, specjalista w zakresie cen transferowych i podatków bezpośrednich

prof. dr hab. Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak  kierownik Katedry Prawa Gospodarczego i Handlowego UMCS, specjalistka w zakresie prawa spółek handlowych
dr hab. Józef Pfaff, prof. uczelni kierownik Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznym w Katowicach, specjalista w zakresie rachunkowości i prawa bilansowego
dr Krzysztof Cień  pracownik badawczo-dydaktyczny Katedry Prawa Finansowego UMCS, specjalista w zakresie materialnego prawa podatkowego oraz problematyki unikania i uchylania się od opodatkowania
dr Paweł Szczęśniak adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego UMCS, specjalista w zakresie podatków przychodowych i majątkowych, ogólnego prawa podatkowego, a także postępowania podatkowego; wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
dr Tomasz Woźniak pracownik badawczo-dydaktyczny Katedry Prawa Finansowego UMCS, specjalista w zakresie międzynarodowego i unijnego prawa podatkowego, a także postępowania podatkowego
dr Beata Rogowska-Rajda adiunkt w Katedrze Bankowości, Finansów i Rachunkowości UW, Zastępca Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej ds. Wiążących Informacji, specjalistka w zakresie podatków obrotowych
dr Tomasz Tratkiewicz adiunkt w Katedrze Finansów Publicznych UŁ, doradca podatkowy, starszy ekonomista Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, specjalista w zakresie podatku od towarów i usług
Maria Rutka

dyrektor Departamentu Podatku Akcyzowego i Podatku od Gier w Ministerstwie Finansowych, specjalistka w zakresie podatków pośrednich oraz selektywnego opodatkowania obrotu towarami i usługami

Małgorzata Faryna Naczelnik Wydziału Systemu Poboru i Egzekucji w Ministerstwie Finansów, specjalistka w zakresie egzekucji należności publicznoprawnych
Renata Łućko  Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego w Ministerstwie Finansów, specjalistka w zakresie procedury i legislacji prawodawczej
prof. dr hab. Andrzej Jakubecki  kierownik Katedry Postępowania Cywilnego i Międzynarodowego Prawa Handlowego UMCS, specjalista w zakresie procedury cywilnej
dr hab. Marek Kulik, prof. uczelni profesor uczelni w Katedrze Prawa Karnego i Kryminologii UMCS, specjalista w zakresie prawa karnego skarbowego
dr hab. Ireneusz Nowikowski, prof. uczelni profesor uczelni, Katedra Postępowania Karnego UMCS, specjalista w zakresie procedury karnej