Wykładowcy

Kadrę Podyplomowego Studium Prawa Podatkowego stanowią pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, a także sędziowie sądów administracyjnych, pracownicy Ministerstwa Finansów oraz doradcy podatkowi.

Grono wykładowców tworzą sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego (prof. dr hab. Antoni Hanusz, Maciej Jaśniewicz oraz dr Roman Wiatrowski); przedstawiciele nauki i praktyki prawa podatkowego oraz rachunkowości (dr hab. Józef Pfaff, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katedra Rachunkowości; dr hab. Marcin Jamroży – profesor Szkoły Głównej Handlowej, kierownik Zakładu Podatków w Instytucie Finansów SGH; dr Tomasz Tratkiewicz – doradca podatkowy, starszy ekonomista Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, specjalista w zakresie podatku od towarów i usług); pracownicy Ministerstwa Finansów (Maria Rutka - Dyrektor Departamentu Podatku Akcyzowego i Podatku od Gier, Joanna Rodziewicz - Naczelnik Wydziału w Departamencie Systemu Podatkowego, Renata Łućko - Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego oraz Grzegorz Taborski - główny specjalista ds. legislacji w Departamencie Prawnym), a także pracownicy naukowi Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z Katedry Prawa Finansowego (dr hab. Andrzej Niezgoda - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, dr Krzysztof Cień, dr Paweł Szczęśniak oraz dr Tomasz Woźniak), Katedry Prawa Karnego i Kryminologii (prof. dr hab. Marek Kulik), Katedry Prawa Gospodarczego i Handlowego UMCS (prof. dr hab. Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak) oraz Katedry Postępowania Cywilnego i Międzynarodowego Prawa Handlowego (prof. dr hab. Andrzej Jakubecki).

Lista wykładowców

prof. dr hab. Antoni Hanusz kierownik Katedry Prawa Finansowego UMCS, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, specjalista w zakresie ogólnego prawa podatkowego oraz postępowania podatkowego, a także postępowania przed sądami administracyjnymi; kierownik Podyplomowego Studium Prawa Podatkowego UMCS
dr Roman Wiatrowski sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, Zastępca Przewodniczącego Wydziału I Izby Finansowej NSA, specjalista w zakresie podatku od towarów i usług
 Maciej Jaśniewicz sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, specjalista w zakresie podatków bezpośrednich i opodatkowania spółek prawa handlowego
dr hab. Andrzej Niezgoda  adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego UMCS, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, specjalista w zakresie prawa i postępowania podatkowego, a także postępowania przed sądami administracyjnymi
dr hab. Marcin Jamroży, prof. uczelni 

kierownik Zakładu Podatków w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, specjalista w zakresie cen transferowych i podatków bezpośrednich

prof. dr hab. Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak  kierownik Katedry Prawa Gospodarczego i Handlowego UMCS, specjalistka w zakresie prawa spółek handlowych
dr hab. Józef Pfaff, prof. uczelni pracownik badawczo-dydaktyczny Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznym w Katowicach, specjalista w zakresie rachunkowości i prawa bilansowego
dr Krzysztof Cień  pracownik badawczo-dydaktyczny Katedry Prawa Finansowego UMCS, specjalista w zakresie materialnego prawa podatkowego oraz problematyki unikania i uchylania się od opodatkowania
dr Paweł Szczęśniak adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego UMCS, specjalista w zakresie podatków przychodowych i majątkowych, ogólnego prawa podatkowego, postępowania podatkowego, a także prawa rynków finansowych, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury; sekretarz Podyplomowego Studium Prawa Podatkowego UMCS
dr Tomasz Woźniak pracownik badawczo-dydaktyczny Katedry Prawa Finansowego UMCS, specjalista w zakresie międzynarodowego i unijnego prawa podatkowego, a także postępowania podatkowego
Grzegorz Taborski główny specjalista ds. legislacji w Departamencie Prawnym Ministerstwa Finansów
dr Tomasz Tratkiewicz adiunkt w Katedrze Finansów Publicznych UŁ, doradca podatkowy, starszy ekonomista Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, specjalista w zakresie podatku od towarów i usług
Maria Rutka

dyrektor Departamentu Podatku Akcyzowego i Podatku od Gier w Ministerstwie Finansowych, specjalistka w zakresie podatków pośrednich oraz selektywnego opodatkowania obrotu towarami i usługami

Joanna Rodziewicz

Naczelnik Wydziału w Departamencie Systemu Podatkowego, Ministerstwo Finansów, trener wewnętrzny z zakresu egzekucji administracyjnej w Krajowej Szkole Skarbowości
Renata Łućko  Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego w Ministerstwie Finansów, specjalistka w zakresie procedury i legislacji prawodawczej
prof. dr hab. Andrzej Jakubecki  kierownik Katedry Postępowania Cywilnego i Międzynarodowego Prawa Handlowego UMCS, specjalista w zakresie procedury cywilnej
prof. dr hab. Marek Kulik
profesor w Katedrze Prawa Karnego i Kryminologii UMCS, specjalista w zakresie prawa karnego skarbowego
dr hab. Ireneusz Nowikowski, prof. uczelni profesor uczelni, Katedra Postępowania Karnego UMCS, specjalista w zakresie procedury karnej