III zjazd

III zjazd
13-14 stycznia 2024 r. (stacjonarny)

› sobota, 13 stycznia 2023, sala 5 WPiA UMCS

9:00-11:30 (3 godziny)
Uznanie administracyjne w prawie podatkowym
prof. dr hab. Antoni Hanusz (Katedra Prawa Finansowego UMCS, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego)
9:00-10:30
10:30-10:45 przerwa
10:45-11:30

11:30-12:15 przerwa obiadowa

12:15-13:45 (2 godziny)
Środki przeciwdziałania unikaniu i uchylaniu w międzynarodowym prawie podatkowym
dr Tomasz Woźniak (Katedra Prawa Finansowego UMCS)
12:15-13:45
13:45-14:00 przerwa

14:00-15:30 (2 godziny)
Seminarium dyplomowe

› niedziela 14 stycznia 2023 r., sala 5 WPiA UMCS

9:00-12:15 (4 godziny)
Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej uzyskiwanych przez osoby fizyczne - cz. II
dr Krzysztof Cień (Katedra Prawa Finansowego UMCS)
9:00-10:30
10:30-10:45 przerwa
10:45-12:15

12:15-13:00 przerwa obiadowa


13:00-16:15 (4 godziny)
Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej uzyskiwanych przez osoby prawne - cz. I
dr Tomasz Woźniak (Katedra Prawa Finansowego UMCS)
13:00-14:30
14:30-14:45 przerwa
14:45-16:15