Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Anna Bednarska

Stanowisko
wykładowca
Jednostki
ZAKŁAD GEOMETRII I TOPOLOGII
Telefon
(081) 537-61-49
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Semestr letni 2018-19:


Pokój 802 IM


wtorek 13:00-14:00


piątek 10:00-12:00

O sobie

Zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim 2018/19:

wt  10:15-12:00 Algebra z geometrią, 1 Fiz. tech. dz lic, WY, s. F5

wt  12:15-13:00 Geometria analityczna, 1 Mat. dz lic, KW, s. 6 Mat

wt  14:15-16:30 Matematyka, 1 Chem., dz lic, CA, s. 538 (wydz. Chemii)

śr  8:30-10:00 Elementy topologii i geometrii różniczkowej, 2 Mat dz lic (naucz), KW, s. 5 Mat

śr  12:30-14:15 Algebra i geometria, 1 Inżynieria Now. Mater. dz lic , KW, s. F5

śr  14:30-15:15 Geometria różniczkowa, 2 Mat dz uz (sta), KW, s. 2 Mat

pt  8:15-10:00 Geometria analityczna, 1 Mat. dz lic, KW, s. 4 Mat

pt  12:15-14:00 Algebra z geometrią, 1 Fiz. tech. dz lic, KW, s. 4Mat