Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Jerzy Mycka

dr Jerzy Mycka
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA NAUCZANIA MATEMATYKI I INFORMATYKI
Funkcje
Koordynator wydziałowy ds. programu Erasmus+
Telefon
815376199
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Instytut Matematyki, pokój A328


w czasie wakacji po indywidualnym uzgodnieniu; przed konsultacjami proszę - w miarę możliwości - potwierdzić swoje przybycie przez e-mail.

O sobie

Moje zainteresowania obejmują:

- teorię obliczalności,

- logikę matematyczną,

- filozofię matematyki,

- historię matematyki,

- społeczną i kulturową rolę nauk matematycznych.


Działalność naukowa

Wybrane publikacje:

1.     Mycka, J. Universality of functional systems and totality of their elements. Philosophical Problems in Science. 63 (2017), 31-58.

2.     Mycka, J., Rosa W. Związki problemu nierozstrzygalności z zagadnieniami złożoności. Problemy filozofii matematyki i informatyki. Wydawnictwo Naukowe UAM, 2018, 191-204.

3.     Mycka, J. Wybrane przykłady matematycznych odniesień w starożytnej i średniowiecznej refleksji matematycznej, Filozofia matematyki i informatyki,  Copernicus Center Press, 2015, 159-176.

4.     Mycka, J., Olszewski A. Czy teza Churcha ma jeszcze jakieś znaczenie dla informatyki, Informatyka a filozofia. Od informatyki i jej zastosowań do światopoglądu informatycznego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2015, 53-74.

5.     Mycka, J. Recursively enumerable sets and order types of their enumerations. Reports on Mathematical Logic, 49 (2014), 79-98

6.     Mycka, J., Piekarz, M. Rosa W. Hybrid methods as tools for analysis of partition problem, Journal of Applied Mathematics and Engineering, 6 (2014), 61-80.      

7.     Mycka, J., Piekarz, M. Rosa W. Partition Problem and Analog Methods. In Proceedings of 12nd International Conference Applications of Mathematics (2014),  322­-340.

8.     Mycka J., Mycka A., Czy muzyka jest ucieleśnieniem matematyki. Analiza przypadku introitu Statuit. Filozofia Matematyki 79 (2012), no. 3, 127-140.

9.     Mycka J. Elementy teorii obliczalności, wyd. UMCS, (2011)

10.  Mycka, J. Obliczenia dyskretne i ciągłe jako realizacje antropomorficznej i fizycznej koncepcji efektywnej obliczalności, Światy Matematyki, wyd. UAM, (2010), 247-260

11.  Costa, J.F, Loff B., Mycka J. Differential equations, infinite limits and real recursive functions ,  Mathematics And Computers In Science And Engineering Proceedings of the WSEAS International Conference on Applied Computing Conference, Istanbul, Turkey, (2010), 210-220.

12.  Costa, J.F, Loff B., Mycka J.  A foundation for real recursive function theory, Annals of Pure and Applied Logic, 160 (2009) no. 3, 255-288. 

13.  Mycka, J. A simple observation regarding iterations of finite-valued polynomial-time functions. Reports on Mathematical Logic, 44 (2009), 19-29.

14.  Mycka, J., Coelho, F., and Costa, J.F. The Euclid Abstract Machine, International Journal of Unconventional Computing, 4 (2008) no. 3, 223-248.

15.  Mycka, J. and Costa, J.F. A new conceptual framework for analog computation. Theoretical Computer Science, 374 (2007), 277-290.

16.  Loff, B., Costa, J.F. and Mycka, J. The new promise of analog computation. Computability in Europe 2007: Computation and Logic in the Real World, in S. B. Cooper, B. Löwe, A. Sorbi (eds.), Lecture Notes in Computer Science 4497 (2007), 189-195.

17.  Loff, B., Costa, J.F. and Mycka, J. Computability on Reals, Infinite Limits and Differential Equations. Journal of Applied Mathematics and Computation, 191 (2007), 353-371.

18.  Bylina B., Bylina J., Mycka J., Podstawy technologii informacyjnej i informatyki, wyd. UMCS, (2007)

19.  Mycka, J. Analog Computation and Church's Thesis in Church's Thesis after 70 years, eds. A. Olszewski et al., Ontos Verlag, (2006), 331-354.

20.  Mycka, J., Coelho, F., and Costa, J.F. The Euclid Abstract Machine: Trisection of the Angle and the Halting Problem. Lectures Notes in Computer Science 4135, Proceedings of 5th International Conference Unconventional Computation, York, UK, (2006), 195-206.

21.    Mycka, J., and Costa, J.F. The P = NP conjecture in the context of real and complex analysis. Journal of Complexity, 22 (2006), 287-303.

22.  Mycka, J. Analog computation beyond the Turing limit. Journal of Applied Mathematics and Computation, 178 (2006), 103-117. 

23.  Mycka, J. and Costa, J.F. Undecidability over continuous-time. Logical Journal of IGPL, 14 (2006), 649-658.

24.  Costa, J.F., and Mycka, J. AnalogP - polynomial complexity for analog computation. Materials of the conference Computability in Europe, Amsterdam, 2005.

25.  Mycka, J., and Piekarz, M. Real recursive simulation of nondeterministic Turing machines by means of finite state automata. In Proceedings of 4nd International Conference Applications of Mathematics (Bratislava, 2005),  323­-328.

26.  Mycka, J. Real recursive functions and Baire classes. Fundamenta Informaticae 65(3) (2005), 263-278.

27.  Mycka, J. Computability over the reals - models and results. In Proceedings of 2nd International Conference in Applied Mathematics, Plovdiv (2005), 230-248.

28.  Costa, J.F., and Mycka, J. What lies beyond the mountains? Computational systems beyond the Turing limit. Bulletin of European Association for Theoretical Computer Science 85 (2005), 182­-193.

 

29.  Mycka, J., and Costa, J.F. The computational power of continuous dynamical systems. In Proceeding of Machines, Computation, Universality (2004), M. Margenstern, Ed., vol. 3354 of Lecture Notes in Computer Science, 163­-174.

30.  Mycka, J. Miejsce informatyki w filozoficznej klasyfikacji nauk. In VII Polski Zjazd Filozoficzny - abstrakty (2004), 116.

31.  Mycka, J., and Costa, J.F. Real recursive functions and their hierarchy. Journal of Complexity 20 (2004), 835­-857.

32.  Mycka, J. Real recursive simulation of nondeterministic Turing machines. In Proceedings of 3nd International Conference Applications of Mathematics (Bratislava, 2004), pp. 715-­723.

33.  Mycka, J. Empirical aspects of computability theory - that is: does the universe compute better than (thoughtless) man ? Studies in Logic, Grammar and Rethoric 7,20 (2004),57-69.

34.  Mycka, J. Two hierarchies of R-recursive functions. Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio AI I (2003), 49-­59.

35.  Mycka, J. Restricted limits on natural functions with arithmetical graphs. Colombian Journal of Computation 4, 2 (2003), 49-­60.

36.  Mycka, J. µ-Recursion and infinite limits. Theoretical Computer Science 302 (2003), 123­-133.

37.  Mycka, J. Models of discrete and analog computation with infinite limits. In Proceedings of 2nd International Conference Applications of Mathematics (Bratislava, 2003), 519­-524.

38.  Mycka, J. Infinite limits and R-recursive functions. Acta Cybernetica 16 (2003), 83­-91.

39.  Mycka, A., and Mycka, J. Informatyczne środki analizy i kompozycji muzycznej. Informatyka Stosowana S2/02 (2002), 217-­224

40.  Grodzki, Z., and Mycka, J. n-Dimensional Markov-like algorithms. Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio A LV, 4 (2001), 39­-52.

41.  Mycka, J. Pewne aspekty tezy Churcha. Informatyka Stosowana S2/00 (2000), 133­-138.

42.  Mycka, J., and Rafalski, P. Simultaneous Markov-like algorithms. Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio A LII, 2-13 (1998), 123­-132.

43.  Grodzki, Z., and Mycka, J. New classes of Markov-like k-algortihms. Reports on Mathematical Logic 30 (1996), 83­-99.

44.  Grodzki, Z., and Mycka, J. Equivalence of some classes of algortihms. Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio A XLIX, 6-13 (1995), 85­-99.