Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Małgorzata Michalska

Stanowisko
adiunkt
Jednostki
ZAKŁAD FUNKCJI ANALITYCZNYCH
Telefon
5376113
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Wtorek, godz. 1800-1900, pok. 705,


Środa, godz. 1200-1400, pok. 705,


 


 

O sobie

Semestr zimowy 2018/19

WTOREK:

1615-1745, Logika i teoria mnogości, I rok Informatyki, I stopnia, gr. 3, s. F6

ŚRODA:

1000-1200, Seminarium zakładowe, s. 713

1400-1600, Wstęp do logiki i teoria mnogości, I rok Matematyki w Finansach, I stopnia, gr. 3, s. 6

CZWARTEK:

1100-1400, Algebra liniowa z geometrią analityczną, I rok Matematyki, sp. nauczycielska, I stopnia, s. 240