Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Małgorzata Michalska

Stanowisko
asystent
Jednostki
KATEDRA ANALIZY MATEMATYCZNEJ
Telefon
5376113
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Instytut Matematyki, Wydz. MFiI,
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 1,
pokój 705 (budynek C, VII piętro)


Konsultacje w semestrze letnim r. akad. 2022/2023:


poniedziałek, godz. 1000-1200, pokój 705 (budynek C WMFiI, VII piętro),


czwartek, godz. 1100-1300, pokój 705 (budynek C WMFiI, VII piętro),


 


Konsultacje w dniu 20.04.2023, odbędą się w godz. 8:40-9:25 oraz w godz. 11:00-12:15.


 


 

O sobie

Plan zajęć w semestrze letnim r. akad. 2022/2023:

poniedziałek, godz. 800-1000, Analiza matematyczna, (II rok NMiI), A156 (Aula mat),

poniedziałek, godz. 1400-1600, Analiza matematyczna, (I rok Inf),  s. 4 (A244),

wtorek, godz. 800-1000, Analiza matematyczna, (II rok NMiI), s. 6 (A242),

wtorek, godz. 1000-1200, Sminarium dyplomowe, (III rok MwF), A136,

środa, godz. 1400-1600, Analiza zespolona, (I rok Mat, uz), C713,

czwartek, godz. 930-1100, Analiza matematyczna, (I rok GeoInf), s. 5 (A243),

 

http://moria.umcs.lublin.pl/teacher/1523