Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Małgorzata Michalska

Stanowisko
asystent
Jednostki
KATEDRA ANALIZY MATEMATYCZNEJ
Telefon
5376113
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Instytut Matematyki, Wydz. MFiI,
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 1,
pokój 705 (budynek C, VII piętro)


Konsultacje w sesji letniej r. akad. 2021/2022:


 


28.06.2022, godz. 1300-1400, s. 6 (budynek A WMFiI, II piętro),


30.06.2022, godz. 1200-1400, pokój 705 (budynek C WMFiI, VII piętro),


 


 

O sobie

Plan zajęć w semestrze letnim r. akad. 2021/2022:

wtorek, godz. 800-930, Matematyka dla ekonomistów (I rok AG), WE, sala CA3.

czwartek, godz. 1000-1300, Analiza matematyczna, (II rok NMiI), s. 6.